teadussekretär

marin@utkk.ee

644 3147

ETIS
Muuseumiosakond
kogude digiteerija

hegely@utkk.ee

672 2846

ETIS
vanemteadur

eneken@utkk.ee

644 0077

ETIS
muuseumiosakond
andmebaaside sisestaja
muuseumiosakond
vanemteadur, muuseumiosakonna juhataja
ETIS
juhtivteadur, direktor

jaan@utkk.ee

644 3147

ETIS
muuseumiosakond
digiteerimisjuht
ETIS