Mirjam Hinrikus
vanemteadur, PhD
ETIS
Thomas Hoffmann
vanemteadur, PhD
ETIS
Marin Jänes
teadussekretär, MA
ETIS
Martin Klöker
vanemteadur, PhD
ETIS
Piret Kruuspere
teadur, MA
ETIS
Eneken Laanes
vanemteadur, PhD

eneken@utkk.ee

644 0077

ETIS
Marianne Lind
muuseumiosakond
peavarahoidja, MA
ETIS
Aare Pilv
teadur, MA

pilvaare@gmail.com

56 473 189

ETIS
Ulrike Plath
vanemteadur, PhD
ETIS
Urve Sulg
muuseumiosakond
andmebaaside sisestaja
Elle-Mari Talivee
muuseumiosakond
vanemteadur-muuseumiosakonna juhataja, PhD
ETIS
akadeemik Jaan Undusk
direktor, PhD

jaan@utkk.ee

644 3147

ETIS
Rein Undusk
teadur, MA
ETIS
Kri Marie Vaik
muuseumiosakond
digiteerimisjuht
Kristi Viiding
vanemteadur, PhD
ETIS