Johannes Barbaruse ja Johannes Semperi varane luule

Aare Pilve teadusseminar

Laps kirjanduses 10

Noorus on ilus aeg!?

Dekadents kui dünaamika ning muutlikkus: nietzschelik-bergsonlikud mõjud A. H. Tammsaare ja J. Semperi varases proosaloomingus

Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali teadusseminar

Kas sa Reed Morni oled lugenud?

Naised ja proosakirjandus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Eestis

Teadlaste öö lindudest, luulest ja teadusest

Eesti Teaduste Akadeemias

Raamatuseeria „Balti kirjakultuur“ uute köidete esitlus

Präsentation der neuen Bände der Reihe „Baltische literarische Kultur“

Kriis kriisi järel: kuidas tõlgendada varauusaegseid kriisiteemalisi kirjandusallikaid?

Workshop koostöös Tšehhi Teaduste Akadeemiaga

Näituse „Minu Nõmme inimesed ja majad“ avamine

Kadri Roosi joonistused

Nietzsche ja dekadents

Töötuba Käsmus

Lola Annabel Kassi seminar dekadentsi mõtestamisest ja esteetikast