Armastus koolera ajal. Taudiveebinar

Jacob Böhme kujuteldavad jäljed Eesti 19. sajandi poliitmüstikas

Aira Võsa ja Mait Laasi teadusseminar

Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva tähistamise avalöök

Näitus Rahvusraamatukogus

Artiklikogumiku „Nordic Literature of Decadence“ esitlus

Toimetajad Pirjo Lyytikäinen, Riikka Rossi, Viola Parente-Capková ja Mirjam Hinrikus

Omaeluloolisus ja ajalookirjutus Baltimaade nüüdiskultuuris (lisatud galerii)

XII Balti kirjandusteadlaste konverents

Deutschbaltische Frauen und die Literatur. Eine kleine Erkundungstour zu den Anfängen und Grundlagen

Martin Klökeri teadusseminar Tallinna Linnaarhiivis

Laps kirjanduses 7

Huumor lastekirjanduses

Maastik linna ja vurlega

Näitus Rahvusraamatukogus

Teadlaste Öö kirjanduslik eksperiment!

Eesti Teaduste Akadeemias

Teadlaste Ööl esitletakse kogumikku “Teadus kolme minutiga 2017–2019”

Eesti Teaduste Akadeemias