Eesti kirjanduse päev

Meie Elo. Dekadents. Friedebert Tuglas Euroopa raudteedel

Lugemisseminar Joris-Karl Huysmansi, Paul Bourget’ ja J. Randvere teostest

Dekadentsi mõiste tähendus ja kontekst Nietzsche filosoofias

Leo Luksi teadusseminar

Johannes Barbaruse ja Johannes Semperi varane luule

Aare Pilve teadusseminar

Laps kirjanduses 10

Noorus on ilus aeg!?

Dekadents kui dünaamika ning muutlikkus: nietzschelik-bergsonlikud mõjud A. H. Tammsaare ja J. Semperi varases proosaloomingus

Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali teadusseminar

Kas sa Reed Morni oled lugenud?

Naised ja proosakirjandus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Eestis

Teadlaste öö lindudest, luulest ja teadusest

Eesti Teaduste Akadeemias

Raamatuseeria „Balti kirjakultuur“ uute köidete esitlus

Präsentation der neuen Bände der Reihe „Baltische literarische Kultur“

Kriis kriisi järel: kuidas tõlgendada varauusaegseid kriisiteemalisi kirjandusallikaid?

Workshop koostöös Tšehhi Teaduste Akadeemiaga