Laps kirjanduses 6

Milleks meile klassika

Teaduste Akadeemia

Konverents akadeemiate nõuandvast rollist infoühiskonnas

Kui ühest rinnast nutsime me kaks…

Lydia Koidula 175. ja Marie Underi 135. sünniaastapäevale pühendatud etendus

Schattenspiel

Viivi Luige romaani „Varjuteater“ saksakeelse tõlke esitlus Berliinis

Romaani tõlkis kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige Cornelius Hasselblatt

Esimene Balti keskkonnahumanitaaria ja -sotsiaalteaduste konverents (BALTEHUMS)

Rahvusvaheline konverents Riias

Teadlaste Öö

Kirjandus kohtub keskkonnaga Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas

Kirjanike ekskursioon tööstusaladele 1938

Narva, piiri- ja tööstuslinn: kirjanduslikke kajastusi

Linnakirjanduse tööseminar ja ettekandepäev Narvas

Madli Luuk kirjanike aia opperada

Madli Luugi illustratsioonid Kalamaja raamatukogus

Näitusel on ka Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna kirjanike aia loodusõpperaja illustratsioonid

Kirjanduskeskuse suveseminar

Kavas on Jonathan Littelli romaanist „Heasoovijad“ tõukuv vestlusring ja Heino Kivihalli kalligraafianäituse avamine.

Kalligraafianäitus

Heino Kivihalli kalligraafianäitus

Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas