muuseumiosakond
vanemteadur

ellemari@utkk.ee

672 2846

ETIS

Elle-Mari Talivee on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur ja Tallinna Ülikooli teadur. Ta on Eesti-poolne põhitäitja Horisont 2020 toetatud seitsme Euroopa teadusasutuse keskkonnahumanitaaria projektis „Citizen Science for Environmental Citizenship: Backyard Birding and the Potential for Cultivating Green Engagement (EnviroCitizen)“.

Alates 2011. aastal Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumi tööle asumisest on Elle-Mari Talivee toimetanud ja kommenteerinud Friedebert Tuglase kogutud teoste köiteid, toimetanud trükki muuseumi kogudega seotud uurimuslikke publikatsioone ning olnud osaline kunstinäituste koostamisel ja muuseumiürituste korraldamisel. Ta on juhtinud muuseumis riiklike programmide „Eesti keel ja kultuurimälu“ (2011–2013 ja 2014–2018) ülesannete täitmist ning koordineerib nii teaduskogude toetuse kasutamist kultuurilooliste kogude säilitamiseks kui ka ASTRA projekti (2015–2020), mille lõpptulemus on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogude digiteerimine ning kasutajani jõudmine. Nii kogud kui ka neist lähtunud uurimisvaldkonnad on andnud alust korraldada seminare ja konverentse muuseumis ja mujal Eestis – näiteks tööseminari kirjandusliku tööstuslinna kujutamisest Narvas (2018) või lindude ja kirjanduse kokkupuuteist Matsalus (2016).

Elle-Mari Talivee on 2013. aastast rahvusvahelise võrgustiku Association for Literary Urban Studies liige. 2019. aastal kaastoimetas ta Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi eesti kirjanduse ja teatriteaduse õppetooli ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica kirjanduslike linnauuringute erinumbrit. Elle-Mari Talivee on töötanud külalisteadlasena Turus Åbo Akademi Ülikoolis (2020, HERA projekt „Public Transport as Public Space in European Cities: Narrating, Experiencing, Contesting: PUTSPACE“).

Elle-Mari Talivee peamised uurimisvaldkonnad on kirjandus ja linn, keskkonnaajaloo peegeldumine ilukirjanduses, aga ka kirjanduskriitika ja eesti kirjanduse tõlkimine võõrkeeltesse Eesti Kirjanduse Teabekeskuse tegevuse raames. Teda huvitab väga 20. sajandi alguse eesti ajalugu, 1905. aasta revolutsiooniga seotud sündmused ja nende kajastumine ilukirjanduses: siinkohal on ta avatud kõigile temaatilistele koostööpakkumistele.