akadeemik Jaan Undusk
Kirjanduskeskuse direktor, teadusteema juht, nõukogu esimees

jaan@utkk.ee

644 3147

ETIS
Marin Jänes
Kirjanduskeskuse teadussekretär, nõukogu aseesimees
ETIS
Cornelius Hasselblatt
Eesti Teaduste Akadeemia välisliige

cornelius@hasselblatt.com

ETIS
Risto Järv
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja
ETIS
Janika Kronberg
Loomingu peatoimetaja

janika@looming.ee

55 564 434

Eneken Laanes
Kirjanduskeskuse vanemteadur

eneken@utkk.ee

644 0077

ETIS
Sirje Olesk
Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur
ETIS
Ulrike Plath
Kirjanduskeskuse vanemteadur
ETIS
Kristiina Ross
Eesti Keele Instituudi juhtivteadur
ETIS
Elle-Mari Talivee
Kirjanduskeskuse vanemteadur-muuseumiosakonna juhataja
ETIS
Rein Undusk
Kirjanduskeskuse teadur
ETIS
Rein Veidemann
Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi emeriitprofessor
ETIS
Mart Velsker
Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi eesti kirjanduse dotsent
ETIS