Eesti Teaduste Akadeemia välisliige

cornelius@hasselblatt.com

ETIS
Kirjanduskeskuse juhtivteadur

mirjam.hinrikus@gmail.com

53 744 743

ETIS
Kirjanduskeskuse teadussekretär, nõukogu aseesimees

marin@utkk.ee

644 3147

ETIS
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja

risto.jarv@folklore.ee

51 904 371

ETIS

janika@looming.ee

55 564 434

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi vanemteadur ja dotsent

kpuu@tlu.ee

50 98 658

ETIS
Tallinna Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse kaasprofessor

eneken@utkk.ee

ETIS
Kirjanduskeskuse vanemteadur

ulrike.plath@tlu.ee

ETIS
Eesti Keele Instituudi juhtivteadur

kristiina.ross@eki.ee

648 1544

ETIS
Kirjanduskeskuse vanemteadur

ellemari@utkk.ee

672 2846

ETIS
Kirjanduskeskuse direktor, nõukogu esimees

jaan@utkk.ee

644 3147

ETIS
Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi emeriitprofessor

rein.veidemann@neti.ee

50 64 141

ETIS
Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi eesti kirjanduse dotsent
ETIS