Kirjanduskeskus pakub praktikavõimalusi nii bakalaureuse kui ka magistriõppe üliõpilastele. Praktikaülesanded sõltuvad suuresti üliõpilase enda huvidest ja lepitakse igal konkreetsel juhul eraldi kokku.

 

Praktika muuseumiosakonnas

Muuseumiosakonda on oodatud praktikandid, kes soovivad:

  • saada ülevaadet ühe põneva kirjanikumuuseumi üldisest toimimisest ning selle juurde kuuluvate teaduskollektsioonide – arhiivraamatukogu ja arhiivi – korraldamis- ja kasutusvõimalustest,
  • kasutada saadud algteadmisi praktilises tegevuses,
  • kasutada saadud oskusi oma isiklikus uurimistöös.

 

Valik tegevusi

Arhiivitöö

  • Tutvumine Kirjanduskeskuse fondiruumide ja kogudega (käsikirjade, foto-, kunsti-, eseme-, helikogu). Töö arhiivimaterjalidega (peamiselt käsikirjad, esemed, fotod ja audiomaterjalid). Seni korrastamata materjalide esialgne süstematiseerimine, kirjeldamine, nimestike koostamine; museaalide sisestamine muuseumide infosüsteemi MuIS.

Muuseumitöö

  • Osalemine näituste ja väiksemate väljapanekute koostamisel.
  • Töö haridusprogrammidega, sh mõne uue haridusprogrammi väljatöötamine ning läbiviimine; giidipraktika; kirjanike aiaga seotud kodulehe ja andmebaasi arendamine.
  • Osalemine muuseumiosakonna väljaannete koostamis- ja toimetamisprotsessis.
  • Osalemine kirjandussündmuste korraldamisel (seminarid ja väiksemad konverentsid, lugemispäevad jne). Iseseisev algatus (mõne autori teemaõhtud vms) on väga teretulnud.

Praktikat on võimalik sooritada muuseumiosakonna ruumides Nõmmel üliõpilasele sobiva paindliku graafiku alusel. Kui oled huvitatud praktikast meie juures, võta ühendust vanemteadur-muuseumiosakonna juhataja Elle-Mari Taliveega (ellemari@utkk.ee).

 

Praktika Kirjanduskeskuses

Kirjanduskeskusesse on praktikale oodatud eelkõige üliõpilased, kes soovivad kaasa lüüa teaduse populariseerimises. Igapäevast administreerimist ja uusi põnevaid mõtteid ootavad Kirjanduskeskuse koduleht ja Facebook. Oodatud on ka kõik muud tegevused, mis aitaksid meie tööd paremini kajastada.

Samuti korraldab Kirjanduskeskus seminare, konverentse jt üritusi. Üliõpilane saab osaleda nii meie ürituste korraldamises kui ka pakkuda välja oma mõtteid. Viimane võib anda võimaluse harjutada meie juhendamisel projekti kirjutamist, et oma mõttele rahastus leida.

Kirjanduskeskuse praktikat saab teha Tallinna kesklinnas, graafiku lepime iga üliõpilasega eraldi kokku. Praktikale tulemiseks võta ühendust teadussekretär Marin Jänesega (marin@utkk.ee).

 

Loomulikult saab muuseumiosakonna ja Kirjanduskeskuse praktikat ka ühendada. Aga kui Sulle tundub, et väljapakutud tegevused ei ole päris need, mis Sulle sobiksid, kuid tahaksid ikkagi meie juures oma praktikat teha, võta meiega ühendust, arutame!