vanemteadur
ETIS

Kristi Viiding on omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis 2002. aastal klassikalises filoloogias. Kirjanduskeskuses töötab ta alates 2017. aastast, samuti on ta rahvusvahelise uuslatinistide assotsiatsiooni IANLS peasekretär.

Kristi Viidingu peamiseks uurimisvaldkonnaks on varauusaegne ladinakeelne kirjandus Läänemereregioonis, ilmaliku eestikeelse kirjasõna teke 17. sajandil ning ladina epigraafika Läänemereregioonis. Ta on avaldanud üle 80 teaduspublikatsiooni; tõlkinud klassikalisest, keskaegsest ja uusladina keelest ning saksa keelest.