Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Roosikrantsi 6

10119 Tallinn

+372 6 443 147

utkk@utkk.ee

Muuseum

Väikese Illimari 12

11623 Tallinn

+372 6 722 847

muuseum@utkk.ee

Lisainfo

Registrikood: 74000381

Pangakonto: EE662200221011356496

Konto omanik: TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Roosikrantsi 6

10119 Tallinn

+372 6 443 147

utkk@utkk.ee

Muuseum

Väikese Illimari 12

11623 Tallinn

+372 6 722 847

muuseum@utkk.ee

Mirjam Hinrikus
vanemteadur
ETIS
Thomas Hoffmann
vanemteadur
ETIS
Marin Jänes
teadussekretär

marin@utkk.ee

644 3147

ETIS
Hegely Klaus
Muuseumiosakond
kogude digiteerija

hegely@utkk.ee

672 2846

ETIS
Martin Klöker
vanemteadur
ETIS
Piret Kruuspere
teadur
ETIS
Eneken Laanes
vanemteadur

eneken@utkk.ee

644 0077

ETIS
Marianne Lind
muuseumiosakond
peavarahoidja
ETIS
Aare Pilv
teadur

pilvaare@gmail.com

56 473 189

ETIS
Ulrike Plath
vanemteadur
ETIS
Urve Sulg
muuseumiosakond
andmebaaside sisestaja
Elle-Mari Talivee
muuseumiosakond
vanemteadur, muuseumiosakonna juhataja
ETIS
akadeemik Jaan Undusk
juhtivteadur, direktor

jaan@utkk.ee

644 3147

ETIS
Rein Undusk
teadur
ETIS
Kri Marie Vaik
muuseumiosakond
digiteerimisjuht
ETIS
Kristi Viiding
vanemteadur
ETIS