teadussekretär

marin@utkk.ee

644 3147

ETIS

Marin Jänes on õppinud Tallinna ja Tartu Ülikoolis, külalisüliõpilasena ka Helsingi Ülikoolis ja Saksamaa ülikoolides. Hetkel õpib ta Tallinna Ülikoolis kultuuride uuringute doktorantuuris, uurimisteemadeks on baltisaksa kultuurilugu, mitmekeelsus varauusaegses Tallinnas, sotsiolingvistika.

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses töötab ta alates 2017. aastast, olles teadussekretär ja teadusnõukogu aseesimees. Juhtkonnaliikmena osaleb ta Kirjanduskeskuse juhtimisel ja teadustegevuse korraldamisel, tema vastutusvaldkondadeks on kirjastamistegevuse koordineerimine, personalitöö, seminaride-konverentside planeerimine, kommunikatsioonijuhtimine ja palju muud.