Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses registreeritud dokumendid on leitavad Eesti Teaduste Akadeemia avalikust dokumendiregistrist.