vanemteadur

merlin.kirikal@gmail.com

ETIS

Merlin Kirikal alustas õpinguid Tartu Ülikoolis hispaania keele ja kultuuri erialal ning jätkas stuudiumi Tallinna Ülikoolis kirjandusteaduse õppekaval. Tal on doktorikraad kultuuride uuringutes. 2022. aastal kaitstud dissertatsioon analüüsis Johannes Semperi Teise maailmasõja eelset loomet – iseäranis tema novellikogusid „Hiina kett” (1918) ja „Ellinor” (1927) ning romaani „Armukadedus” (1934) – soo- ja kehatundlikust rakursist. Merlin Kirikali peamised huvivaldkonnad on 20. sajandi esimese poole eesti dekadentlik ja modernistlik kirjandus ning feministlik kirjandusuurimus. Lisaks Semperi loomele köidavad teda veel eesti tollaste naiskirjanike, sh Reed Morni ja Alma Ostra-Oinase proosaloome. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses kuulub ta praegu teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ uurimisrühma.