vanemteadur

riikka.rossi@helsinki.fi

ETIS

Riikka Rossi töötab Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses vanemteadurina alates 2024. aastast, olles põhitäitja Kirjanduskeskuse teadusprojektis „Tsiviliseeritud rahvuse teke. Dekadents kui üleminek 1905–1940“ (PRG 1667). Samuti on ta Helsingi Ülikooli soome-ugri ja skandinavistika uuringute professor.

Tema uurimus keskendub soome kirjanduse ajaloolistele perioodidele-stiilidele ja viimasel ajal üha enam ka kirjanduse seostele emotsioonidega läbi interdistsiplinaarse vaatenurga. Ta on kirjutanud ulatuslikult nii kirjandusliku naturalismi, realismi ja primitivismi ajaloost ja teooriast kui ka uurinud kirjanduslikku dekadentsi suhtes nii naturalismi kui ka varase modernismiga. Tema emotsiooniuuringute keskmes on negatiivsed ja ambivalentsed emotsioonid kirjanduses, nt jälestuse poeetika, melanhoolia, nostalgia, ekstaas, hirm ja keerukas empaatia.