Muuseumiosakond
peavarahoidja

hegely@utkk.ee

672 2846

ETIS

Hegely Klaus on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis kirjandus- ja teatriteaduse erialal, peamisteks uurimisvaldkondadeks eesti töölis- ja revolutsioonikirjandus. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses töötab ta muuseumiosakonna peavarahoidjana alates 2019. aastast. Tema vastutusalaks on Kirjanduskeskuse kirjandus- ja kultuuriloolised kogud, nende hulgas osa Tuglaste, Marie Underi ja Artur Adsoni eluloolisest pärandist, kunsti- ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi kultuurikogust ja Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriikides kunstikogust. Koguhoidja- ja arhiveerimistööde kõrval mõtleb ta välja ja viib läbi ka ekskursioone, haridusprogramme ja muid üritusi.