Muuseumiosakond
muuseumiosakonna juhataja

hegely@utkk.ee

672 2846

ETIS

Hegely Klaus on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis kirjandus- ja teatriteaduse erialal. Alates 2020. aastast on ta Tartu Ülikooli kirjandus ja kultuuriteaduste eriala doktorant. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on eesti töölis- ja revolutsioonikirjandus 20. sajandi esimesel poolel. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses töötab ta muuseumiosakonna peavarahoidjana alates 2019. aastast. Tema vastutusalaks on Kirjanduskeskuse kirjandus- ja kultuuriloolised kogud, nende hulgas osa Tuglaste, Marie Underi ja Artur Adsoni eluloolisest pärandist, kunsti- ja kirjanduskriitiku Paul Reetsi kultuurikogust ja Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriikides kunstikogust. Koguhoidja- ja arhiveerimistööde kõrval organiseerib ta ekskursioone, haridusprogramme ja muid üritusi.