Kirjanduskeskuse põhiülesanne on kogu eestikeelse ja varasemal ajal Eesti alal viljeldud mitmekeelse baltisaksa kirjakultuuri uurimine ning teoreetiline mudeldamine, et teha see nähtavaks ja huvipakkuvaks ka rahvusvahelises teaduspildis.

Loe meist

Sündmused

XI rahvusvaheline Balti kirjakultuuri sümpoosion

Raamatu „Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad“ esitlus
Vaata sündmust

Friedebert Tuglase 135. sünniaastapäeva tähistamine

Vaata sündmust

Friedebert Tuglase ja Karl Ast Rumori reisiraamatu esitlus

Koostajad Elle-Mari Talivee ja Kri Marie Vaik
Vaata sündmust

Kunsti ja kirjanduse koostööpraktikad Eestis 20. sajandi esimesel poolel

Vestlusring näituse „Ado Vabbe. Wunderbar“ teemal KUMUs
Vaata sündmust

Igal tuulel oma tuju – tormid ja tormisus

Konverents koos Tallinna Ülikooliga
Vaata sündmust

Uudised

Väljaanded

Caspar und Catharina. Eine Revaler Liebe in Briefen des 17. Jahrhunderts

Vaata väljaannet

Omnibusega ümber Põhja- ja Kesk-Euroopa. Väike Skandinaavia reisisaatja

Vaata väljaannet

Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist 1944–1949

Vaata väljaannet

Jalutuskäigud ja kohvijoomised. Vestlusi Madis Kõivust

Vaata väljaannet

Virtuaalnäitused