Kirjanduskeskus on teadus- ja arendusasutus, mille põhiülesanne on kogu eestikeelse ja varasemal ajal Eesti alal viljeldud mitmekeelse baltisaksa kirjakultuuri uurimine ning teoreetiline mudeldamine, et teha see nähtavaks ja huvipakkuvaks ka rahvusvahelises teaduspildis.

Loe meist

Sündmused

Foto: Reet Sau

Kirjandus- ja folklooriõhtu „Käol ei ole käppi“

Vaata sündmust

Marie Underi sünnipäevahommik 2024

Vaata sündmust

Friedebert Tuglase novelliauhinna laureaatide väljakuulutamine

Kirjanike majas
Vaata sündmust

Kirjanduslik teisipäev: fragmente dekadentsist

Keele ja Kirjanduse teemanumbri esitlus kirjanduse majas Tartus
Vaata sündmust

Kirjanduslik kolmapäev: fragmente dekadentsist

Keele ja Kirjanduse teemanumbri esitlus kirjanike majas Tallinnas
Vaata sündmust

Uudised

Väljaanded

Literarischer Wandel in der Geschichte der baltischen Literaturen

Vaata väljaannet

Briefe, Recht und Gericht im polnischen Livland am Beispiel von David Hilchen

Vaata väljaannet

Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson“

Vaata väljaannet

The Rhetoric of Culture

The Case of Infinity

Vaata väljaannet

Virtuaalnäitused