Kirjanduskeskus on teadus- ja arendusasutus, mille põhiülesanne on kogu eestikeelse ja varasemal ajal Eesti alal viljeldud mitmekeelse baltisaksa kirjakultuuri uurimine ning teoreetiline mudeldamine, et teha see nähtavaks ja huvipakkuvaks ka rahvusvahelises teaduspildis.

Loe meist

Sündmused

Johannes Barbaruse ja Johannes Semperi varane luule

Aare Pilve teadusseminar
Vaata sündmust

Laps kirjanduses 10

Noorus on ilus aeg!?
Vaata sündmust

Dekadents kui dünaamika ning muutlikkus: nietzschelik-bergsonlikud mõjud A. H. Tammsaare ja J. Semperi varases proosaloomingus

Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali teadusseminar
Vaata sündmust

Kas sa Reed Morni oled lugenud?

Naised ja proosakirjandus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Eestis
Vaata sündmust

Teadlaste öö lindudest, luulest ja teadusest

Eesti Teaduste Akadeemias
Vaata sündmust

Uudised

Väljaanded

Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson“

Vaata väljaannet

The Rhetoric of Culture

The Case of Infinity

Vaata väljaannet

Sub velis poeticis. Lateinische Gedichte

Vaata väljaannet

Caspar und Catharina. Eine Revaler Liebe in Briefen des 17. Jahrhunderts

Vaata väljaannet

Virtuaalnäitused