Kirjanduskeskus on teadus- ja arendusasutus, mille põhiülesanne on kogu eestikeelse ja varasemal ajal Eesti alal viljeldud mitmekeelse baltisaksa kirjakultuuri uurimine ning teoreetiline mudeldamine, et teha see nähtavaks ja huvipakkuvaks ka rahvusvahelises teaduspildis.

Loe meist

Sündmused

Projekti avaloeng Martin Klökerilt ja Hilcheni konverentsikogumiku esitlus

Aadlikirjandus Poola ja Rootsi Liivimaal
Vaata sündmust

Arutelu Aleksandra Kollontai essee „Uus naine“ ning Alma Ostra-Oinase proosateose „Aino“ üle

Lugemisring Vabamus
Vaata sündmust

Marie Underi 140. sünniaastapäev

Vaata sündmust

Eesti Rahvusraamatukogu vestlusõhtu „Looduse nõud ja jõud“: külas Elle-Mari Talivee

Viimsi raamatukogus
Vaata sündmust

Dekadentsiteemaline lugemisseminar: Verhaeren ja Brjussov

Vaata sündmust

Uudised

Väljaanded

Briefe, Recht und Gericht im polnischen Livland am Beispiel von David Hilchen

Vaata väljaannet

Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson“

Vaata väljaannet

The Rhetoric of Culture

The Case of Infinity

Vaata väljaannet

Sub velis poeticis. Lateinische Gedichte

Vaata väljaannet

Virtuaalnäitused