vanemteadur

viocap@utu.fi

ETIS

Viola Parente-Čapková töötab Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses vanemteadurina alates 2024. aastast, olles põhitäitja Kirjanduskeskuse teadusprojektis „Tsiviliseeritud rahvuse teke. Dekadents kui üleminek 1905–1940“ (PRG 1667). Samuti on ta Turu Ülikoolis kirjandusuurimuse ja loovkirjutamise professor.

Tema uurimishuvid on fin de siècle’i soome kirjanduslik dekadents Euroopa perspektiivist, fin de siècle’i naiskirjandus Euroopas fookusega Soomel, rahvusülesed kultuuri ja kirjanduse võrgustikud ning naiskirjanduse rahvusülene retseptsioon, teoreetilised küsimused kirjandusajaloos, feministlik kirjandusteooria, postkoloniaalne teooria, intermeedialisus ning digihumanitaaria.