Projekti „EnviroCitizen“ Eesti-poolne põhitäitja Kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee 1966. aastal Friedebert Tuglasele kingitud aialinnuga (skulptor Ellinor Piipuu)

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus oli 20202023 partner Euroopa Liidu teadusprojektis „Harrastusteaduse roll keskkonnasõbraliku kodanikuaktivismi toetamises: aialinnuvaatluse võimalusi rohelise mõtteviisi juurutamisel“ („Citizen Science for Environmental Citizenship: Backyard Birding and the Potential for Cultivating Green Engagement“).

Keskkonnateadlikuks kodanikuks kasvamist uuriva projekt küsis, mida räägivad harrastajatest linnuvaatlejad kliimamuutustest ning kliima ja keskkonnaga seotud väärtustest. Projekti kuulus seitse partnerit Euroopa teadusasutustest. Stavangeri ülikooli juhtimisel uuriti, kas ja kuidas lindude vaatlemise ja loendamisega seotud tegevused aitavad suurendada keskkonnateadlikkust ning juurutavad seejuures keskkonnasäästlikku mõtteviisi.

Projekti meeskond töötas välja mitmekeelse haridusprogrammi, mida rakendada partnerriikide koolides ja avalikel üritustel selleks, et populariseerida osalemist juba olemasolevates lindudega seotud harrastusteaduse tegevustes viisil, mis ühtlasi propageerib tegutsemist keskkonnateadliku ühiskonna liikmena.

Virtuaaltuur

Projekti tulemusi koondab ja vahendab virtuaaltuur kirjanduskeskuse muuseumis. Tuur algab ebaharilikust perspektiivist ehk pildiga, mida näeb linnusilm, ning jätkub ka muuseumi aias kõigepealt just ühte Tallinna äärelinna aeda kuuluvate lindude, loomade ja taimede tutvustamisega. Linde ja loomi ei näe igas linnaaias iga päev, ent kõik me saame oma koduaedades ja rohealadel, aga ka hoonete juures teha midagi nii, et mitteinimestel oleks seal parem – algatuseks kasvõi vähem muru niita. Siis on meie koduümbrus elurikkam.

Kuidas aga veel paremini linde tundma õppida? Lehelt saab alla laadida õppematerjale lindudega seotud harrastusteaduse tegevuste kohta, mis sobivad eriti põhikooli õpilastele ning koosnevad õpetaja raamatust ja õpilastele suunatud tegeluslehtedest. Materjalid on lehel kättesaadavad ka ukraina keeles Katja Novaki tõlkes.

Teistpidi on virtuaaltuur neile, kes kirjanduskeskuse muuseumi tulla ei saa, võimalus Marie Underi ja Artur Adsoni ning Friedebert ja Elo Tuglase kodu külastamiseks. Samuti on see ainulaadne võimalus tutvuda muuseumiga enne remonti, millega parandatakse hoone energiatõhusust nutika energiajuhtimise kaudu. Muuseumihoonesse virtuaalselt sisenedes võib tutvuda kunstiteoste ja kirjanike ellu kuulunud esemete ja raamatute kirjeldustega. Ülal muuseumi saalis saab vaadata filme, eelkõige klippe lindudest ja nende olulisusest.

Virtuaalnäitused

Mis oleks üks muuseum näitusteta? Nii mõnigi virtuaaltuuri punkt avab terve virtuaalnäituse, neistki on osa keskkonnaajalooga seotud. Külastada saab näiteks näitust „Naised kirjutavad linde. Ameerika ornitoloogia teerajajaid 19. sajandist“ Europeana portaalis. Linnusilmalt soovitame aga kindlasti Eesti muuseumide ja arhiivide ühisloomena sündinud, kirjanduskeskuse kureeritud virtuaalnäitust „Lind arhiivis ja muuseumis“.

Näituseid saab külastada nii virtuaaltuuril käies kui ka allolevatel piltidel klõpsates.

Miks on linnuvaatlus (olnud) oluline?

Lindude vaatlemine on hea võimalus loodusmaailma tundmaõppimiseks: tarkus ümbritseva kohta ei sünni iseenesest, vaid selleks peab vaatlema, mõtlema ja suhtlema, ütleb looduskaitsebioloogia professor Asko Lõhmus. Lindude rolli rahvapärimuses avab aga kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi vanemteadur Mall Hiiemäe.

Vaata videoklippe linnuvaatlusest ja harrastusteadusest!

Projekti “EnviroCitizen” käigus sündis kaheksa videoklippi, kus erinevatest vaatenurkadest arutatakse linnuvaatluse ja harrastusteaduse ning nendest võrsuvate ettevõtmiste ja tehnoloogia üle tänapäeva maailmas. Videoid näeb Kirjanduskeskuse Youtube’i kanalilt.

Projektiga seotud artikleid

Talivee, Elle-Mari (2023). Looduskultuuri mur(d)epunkte. Meie antropotseen. Keel ja Kirjandus, 66 (3), 267−285. DOI: 10.54013/kk783a1.

Talivee, Elle-Mari (2023). Naised uurisid lilli, liblikaid ja linde. Vikerkaar, 6, 58−70.

Plath, Ulrike; Elle-Mari Talivee; Kadri Tüür (Toim.) (2022). Plath, Ulrike; Talivee, Elle-Mari; Tüür, Kadri. Keskkondluse erinumber. Methis. Studia humaniora Estonica, 30. DOI: 10.7592/methis.v24i30.

Plath, Ulrike; Talivee, Elle-Mari; Tüür, Kadri; Annist, Aet (2022). Loodusmõttest aktivismini: Saateks keskkondluse erinumbrile. Methis. Studia humaniora Estonica, 30, 5−23. DOI: 10.7592/methis.v24i30.22100.

Kaasrahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horisont 2020, grant nr 872557 „Envirocitizen – Citizen Science for Environmental Citizenship“.