Kriiside kujutamine varauusaja kirjanduses

Kirjanduskeskuse ja Tšehhi Teaduste Akadeemia ühiskonverents

Konverents „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli konverents

Kas sa Reed Morni oled lugenud?

Naised ja proosakirjandus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Eestis

Juhan Smuul 100

Konverents ja kirjanduslik kolmapäev

Soome lahe teaduskonverents

Eesti Teaduste Akadeemias

Akadeemikukandidaatide tutvustus

Teaduste Akadeemia konverents

Ilmar Laaban 100

Kirjanduskeskuse ja Kirjandusmuuseumi ühiskonverents Tartus

Igal tuulel oma tuju – tormid ja tormisus

Konverents koos Tallinna Ülikooliga

Omaeluloolisus ja ajalookirjutus Baltimaade nüüdiskultuuris

XII Balti kirjandusteadlaste konverents

Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses

Rahvusvaheline konverents Tallinnas Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses