Esimene Balti keskkonnahumanitaaria ja -sotsiaalteaduste konverents (BALTEHUMS)

Rahvusvaheline konverents Riias

Õigus ja majandus linna- ja maapiirkonnas

Läänemere regiooni õigusajaloo konverents

Meie kodukant rahvaluules ja kirjanduses

Konverents Kehra jaamahoones

Valgustuse meediumid

Valgustuse meediumid. Meediumide valgustus

IX rahvusvaheline Balti kirjakultuuri sümpoosion

Triik Deemon

End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts

Rahvusvaheline konverents kunstilisest moderniseerumisprotsessist

Arno Vihalemm Lohetapja

Entangled Literatures and Cultures: Systems of Relations, Intersections, Reciprocity

Konverents kultuuriülekannetest ja põimumistest kirjanduses ja kultuuris

Siuru 1917

Siuru 100

Rahvusvaheline konverents kirjandusrühmitusest Siuru

Kyra Robert

Õpetajast õpetlaseks – Kyra Robert 100. Uurija töö kultuuriloolises Baltika kogus

Ettekandepäev

Maastikule kleepuv tekst

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Keskkonnaajaloo Keskuse ühiskonverents

Osvald Timmas Akt

Põimunud kirjandus

Kultuurilised, rahvuslikud ja žanrilised ristumised Eesti kirjakultuuri ajaloos