Isiksusest ja ilmavaatest

Konverents Kirjanike Maja musta laega saalis

Esimene Balti keskkonnahumanitaaria ja -sotsiaalteaduste konverents (BALTEHUMS)

Rahvusvaheline konverents Riias

Õigus ja majandus linna- ja maapiirkonnas

Läänemere regiooni õigusajaloo konverents

Meie kodukant rahvaluules ja kirjanduses

Konverents Kehra jaamahoones

Valgustuse meediumid

Valgustuse meediumid. Meediumide valgustus

IX rahvusvaheline Balti kirjakultuuri sümpoosion

Triik Deemon

End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts

Rahvusvaheline konverents kunstilisest moderniseerumisprotsessist

Arno Vihalemm Lohetapja

Entangled Literatures and Cultures: Systems of Relations, Intersections, Reciprocity

Konverents kultuuriülekannetest ja põimumistest kirjanduses ja kultuuris

Siuru 1917

Siuru 100

Rahvusvaheline konverents kirjandusrühmitusest Siuru

Kyra Robert

Õpetajast õpetlaseks – Kyra Robert 100. Uurija töö kultuuriloolises Baltika kogus

Ettekandepäev

Maastikule kleepuv tekst

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Keskkonnaajaloo Keskuse ühiskonverents