Raimond Kaugveri sõja- ja laagrikirjade raamatu esitlus (lisatud galerii)

Artiklikogumiku „Nordic Literature of Decadence“ esitlus

Toimetajad Pirjo Lyytikäinen, Riikka Rossi, Viola Parente-Capková ja Mirjam Hinrikus

Paul Reetsi päev (lisatud galerii)

Paul Reetsi põrmu muldasängitamine ning mälestus- ja kirjandusõhtu

Kogumiku „Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur“ esitlus

Toimetajad Liina Lukas, Michael Schwidtal ja Jaan Undusk

Schattenspiel

Viivi Luige romaani „Varjuteater“ saksakeelse tõlke esitlus Berliinis

Romaani tõlkis kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige Cornelius Hasselblatt

Artiklikogumiku „August von Kotzebue. Ein streitbarer und umstrittener Autor“ esitlus Berliinis

Helgi Vihma Oli aegu

Helgi Vihma raamatu „Oli aegu“ esitlus

Friedebert Tuglase monograafia „Ado Grenzsteini lahkumine” kommenteeritud uustrüki esitlus

Hans Kruus

Jüri Kivimäe raamatu „Rektor Hans Kruus“ esitlus