Kogumiku „Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur“ esitlus

Toimetajad Liina Lukas, Michael Schwidtal ja Jaan Undusk

Schattenspiel

Viivi Luige romaani „Varjuteater“ saksakeelse tõlke esitlus Berliinis

Romaani tõlkis kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige Cornelius Hasselblatt

Artiklikogumiku „August von Kotzebue. Ein streitbarer und umstrittener Autor“ esitlus Berliinis

Helgi Vihma Oli aegu

Helgi Vihma raamatu „Oli aegu“ esitlus

Friedebert Tuglase monograafia „Ado Grenzsteini lahkumine” kommenteeritud uustrüki esitlus

Hans Kruus

Jüri Kivimäe raamatu „Rektor Hans Kruus“ esitlus