Aiaseminar ohustatusest, väljasuremisest ja hakkamasaamisest

13. juunil 2024 Kirjanduskeskuse muuseumis

Elu ja dekadents

Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali artiklikäsikirja arutelu

Aadel ja kodanlus baltisaksa ilukirjanduses (1870–1914)

Jonathan Schillingi seminar

Dekadents kui avatus

Aare Pilve ja Tanel Lepsoo artiklikäsikirjade arutelu

Laps kirjanduses 11. Raamatukogu toob kokku

Kirjanduskeskuse ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse ühisseminar

Jaan Oks, sugu ja subjekt

Leo Luksi ja Kristjan Haljaku artiklikäsikirjade arutelu

Dekadentsi afektid

Töötuba Käsmus

Enam kui inim. Kirjandus ja kunst mitmeliigilises maailmas

Aiaseminar

Ilmar Tammisto seminar aadlist ja riigist Rootsi aja Liivimaal

Eesti Teaduste Akadeemia Tartu esinduses

Eesti Rahvusraamatukogu vestlusõhtu „Looduse nõud ja jõud“: külas Elle-Mari Talivee

Viimsi raamatukogus