Johannes Barbaruse ja Johannes Semperi varane luule

Aare Pilve teadusseminar

Laps kirjanduses 10

Noorus on ilus aeg!?

Dekadents kui dünaamika ning muutlikkus: nietzschelik-bergsonlikud mõjud A. H. Tammsaare ja J. Semperi varases proosaloomingus

Mirjam Hinrikuse ja Merlin Kirikali teadusseminar

Kriis kriisi järel: kuidas tõlgendada varauusaegseid kriisiteemalisi kirjandusallikaid?

Workshop koostöös Tšehhi Teaduste Akadeemiaga

Nietzsche ja dekadents

Töötuba Käsmus

Aiaseminar ökoulmest

Seminar Kirjanduskeskuse muuseumis

Lipsiuse esitlus ja tõlkeseminar

Lola Annabel Kassi seminar dekadentsi mõtestamisest ja esteetikast

Ian Gwini ja Kristjan Haljaku seminar Jaan Oksast

Indrek Ojami ja Tiina Abeli seminar Jaan Oksast