Laps kirjanduses 9

Laps ja keskkond

Kirjanike ilmavaatest. Seminar ilmast kirjanduses

Keskkonnaajaloo Keskuse KAJAK kümnendale sünnipäevale pühendatud veebinar

XI rahvusvaheline Balti kirjakultuuri sümpoosion

Raamatu „Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad“ saksakeelne esitlus

Kunsti ja kirjanduse koostööpraktikad Eestis 20. sajandi esimesel poolel

Vestlusring näituse „Ado Vabbe. Wunderbar“ teemal KUMUs

Laps kirjanduses 8

Mäng ja lastekirjandus

Elu mürtsuv orkester. Elulähedased esteedid Semper ja Barbarus

Kirjanduskeskuse ja Kirjandusmuuseumi ühisseminar

Armastus koolera ajal. Taudiveebinar

Jacob Böhme kujuteldavad jäljed Eesti 19. sajandi poliitmüstikas

Aira Võsa ja Mait Laasi teadusseminar

Deutschbaltische Frauen und die Literatur. Eine kleine Erkundungstour zu den Anfängen und Grundlagen

Martin Klökeri teadusseminar Tallinna Linnaarhiivis

Laps kirjanduses 7

Huumor lastekirjanduses