Kunsti ja kirjanduse koostööpraktikad Eestis 20. sajandi esimesel poolel

Vestlusring näituse „Ado Vabbe. Wunderbar“ teemal KUMUs

Laps kirjanduses 8

Mäng ja lastekirjandus

Elu mürtsuv orkester. Elulähedased esteedid Semper ja Barbarus (lisatud galerii)

Kirjanduskeskuse ja Kirjandusmuuseumi ühisseminar

Armastus koolera ajal. Taudiveebinar

Jacob Böhme kujuteldavad jäljed Eesti 19. sajandi poliitmüstikas

Aira Võsa ja Mait Laasi teadusseminar

Deutschbaltische Frauen und die Literatur. Eine kleine Erkundungstour zu den Anfängen und Grundlagen

Martin Klökeri teadusseminar Tallinna Linnaarhiivis

Laps kirjanduses 7

Huumor lastekirjanduses

Carl Gustav Jochmann, der anonyme Aufklärer aus Pernau

Teadusseminar Kirjanduskeskuse muuseumis

Kuusevõrse maitse suus: valgustatud keskkonnad, aistilised maastikud ja ajalooliste tehnikate taaselustamise katsed

Ulrike Plathi teadusseminar

David Hilcheni allkiri

David Hilcheni historiseerimine

Kristi Viidingu ja Thomas Hoffmanni teadusseminar