Igal tuulel oma tuju – tormid ja tormisus.
Ekstreemne kliima ja selle ühiskondlik mõju Eesti näitel

Every Breeze Has a Mood – Storms and Storminess.
Climate Extremities and Their Social Effects on the Example of Estonia

09.12.2020
Tallinna Ülikool, M134
https://zoom.us/j/9944578030

Kava

10:00 avasõnad

10:15 Christian Rohr (Universität Bern) – The Historical Climate Database Euro-Climhist – Ways to Weather Hindcasting. *

10:45 Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akadeemia) – The variety of manifestations of climate change driven extremes in the eastern Baltic Sea. *

11:15 paus

11:30 Heli Huhtamaa (Universität Bern) – Storm data in 19th century written sources: transforming descriptive records into quantitative storminess reconstruction. *

12:00 Ulrike Plath (Tallinna Ülikool), Kaarel Vanamölder (Tallinna Ülikool) – From Tarand till Bern – the research of storminess at Tallinn University. *

12:30–13:30 lõunapaus

14:00 Krister Kruusmaa (École Nationale des Chartes) – Kuidas „püüda“ ajaloolisi torme? Euro-Climhist andmebaas ja tormisus Balti ruumis.

14:30 Anna Helena Liiv (Tallinna Ülikool), Krister Kruusmaa, Kaarel Vanamölder – Kuidas mõõta 18. ja 19. sajandi tormide tugevust tuginedes ajaloolistele allikatele?

15:00 paus

15:15 Kati Orru (Tartu Ülikool) – Haavatavate välja selgitamine tormides – kas kui tuule püüdmine väljalt?

15:45 Sten Torpan (Tartu Ülikool) – Lahates hädaolukordi: inimeste kommunikatiivsed haavatavused tormides.

16:15 Liisa Randmaa (Meremuuseum), Priit Lätti (Meremuuseum/Tallinna Ülikool) – Laevahukud ja tormid – kahe andmestiku kokkupuutekohtadest.

16:45 paus

17:00–17:30 Lõpp-paneel

* ettekanne on inglise keeles

Palume osalemisest teada anda hiljemalt 7. detsembril kell 17:00 SIIN.

Üritust toetavad: PRG908 „Estonian Enviromentalism“ ja TF5516 „Tormid – Eesti kliima ekstreemsused
ja nende mõju ühiskonnale“

Tallinna Ülikool