Neljapäeval, 20. aprillil 2023 kell 16.30 olete oodatud Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekti „Kokkupuuted, üleminek, muutus: nobilitas haereditaria ac litteraria varauusaegse kirjanduse väljakujunemisel Poola ja Rootsi Liivimaal“ avamisele.

Kirjanduskeskuse juhtivteadur Martin Klöker peab loengu „Adel und Literatur im frühneuzeitlichen Baltikum. Fakten – Fiktionen – Analysen“. Loeng on saksa keeles, soovijatele jagatakse eestikeelset tõlget.

Aadli silmapaistvale esindatusele 19.–20. sajandi alguse baltisaksa kirjanduses näib 16. ja 17. sajandil eelnevat vastupidine olukord: linnakodanike ja õpetlaste domineerimine kirjakultuuri loojana ning aadlike puudumine autorkonnast. Loengus avatakse selle suure kirjandusliku muutuse tausta ja põhjuseid. Selleks kaardistatakse uuesti säilinud tekstid ja allikad, analüüsides nende autorsust. Teiseks pööratakse tähelepanu muutuse ilukirjanduslikule mõõtmele, s.o aadli ja aadellikkuse teemale ning nende kujutamisele tollases kirjanduses. Lõpuks tutvustatakse projektis plaanitavaid analüüse kirjandusliku muutuse seletamiseks ja mõistmiseks.

Loengule järgneb alates kell 17.30 raamatu „Kirjad, õigus ja kohus Poola Liivimaal David Hilcheni näitel“ esitlus.

Liivimaa juristi ja humanisti David Hilcheni (1561–1610) mahukas ladinakeelne kirjavahetus aastaist 1577–1610 on seni harva kasutatud allikas varauusaegse Poola perioodi Liivimaa õigusajaloo uurimises. Käesolevas köites visandavad Eesti, Saksa ja Poola õigus- ja kirjandusajaloolased esmakordselt pildi selle erakirjavahetuse rollist ja sisust, aga ka kirjade suhtest kohtuprotsesside, -toimikute ja ajastu õigusallikatega. 16. ja 17. sajandi vahetus joonistub Liivimaal välja kui kohaliku õpetatud ilmaliku ekspertkultuuri kujunemisaeg ning üleminekuperiood keskaja suuliselt varauusaja kirjalikule õpetatud õigusele. Artiklikogumiku „Briefe, Recht und Gericht im polnischen Livland am Beispiel von David Hilchen / Letters, Law and Court in Polish Livonia. The Case of David Hilchen“ koostajad ja toimetajad on Kristi Viiding, Hesi Siimets-Gross ja Thomas Hoffmann koostöös Martin Klökeriga ning see on LIT-Verlagi ja Kirjanduskeskuse koostöös ilmuva sarja „Baltische literarische Kultur“ 4. köide. Esitlusel on võimalik artiklikogumikku osta soodushinnaga.

Esitlusele järgneb seltskondlik koosviibimine.

Projekti avamine toimub Eesti Teaduste Akadeemia suures saalis (Kohtu 6, Tallinn).

Oma tulekust palume teada anda 17. aprilliks aadressil utkk@utkk.ee. Olete väga oodatud!