… „parasiitide kari” on siiski veel väga kaugel vilja südamest. Kahtlemata võlgneme selle eest tänu neile maailmadele, milles elame oma kirjades, sellele, et meil on need oma maailmad, mis kahekümnenda sajandi verest ja tulest mustunud maale sugugi korda ei lähe. [—] Peame rohkem viibima neis oma maailmades, viibima neis nii palju, kui on võimalik. Nad on meie säilimise tegureiks, meie immuunsuse võtmeks. On aegu, kus tuleb sülitada igasugusele reaalsele elutarkusele, kus tuleb võtta omaks vana rõõmsa anglosaksi splendid isolation’i printsiip ja elada nagu tigu oma karbikeses keset kõige kirevamat ja labasemat aastalaata.

Raimond Kaugver, Vorkuta, 5.1.1948

Reedel, 30. oktoobril kell 17.00 toimub Raimond Kaugveri kirju sisaldava raamatu „Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist 1944–1949 (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2020) esitlus. Esitlusel kõnelevad Leena Kurvet-Käosaar, Andres Tarand ja raamatu koostaja Eneken Laanes, katkendeid kirjadest loeb Alden Mayfield. Esitlus toimub Kirjanike Maja musta laega saalis. Olete oodatud!

Enam kui 800-leheküljeline põhjalike kommentaaridega raamat sisaldab Raimond Kaugveri 270 armastuskirja oma tulevasele naisele Sigrid Kurvisele. Kirjad annavad ülevaate Kaugveri käekäigust soomepoisi ja nõukogude vangilaagri asukana, kuid on ennekõike kirjutatud selleks, et laagrit unustada. Oma esimese kirja saadab Kaugver kõigest 18-aastasena, kuid nii selles kui ka järgmistes pole ta loobunud vaimse maailmavallutuse ambitsioonidest, puistates varrukast tsitaate maailmakultuuri varamust ja meenutades säärasena Jaan Krossi romaani Wikmani poisse. Kaugveri kirjadekorpus on erakordne tunnistus vabamõtlemise ja retoorilise ambitsioonikuse püsimajäämisest isegi stalinistliku vangilaagri armetutes tingimustes. Seda iseloomustab inimhinge skalpellipeenuseni detailne eritlus, eeskätt arutlused selle üle, kuidas laagris vaimselt ja moraalselt ellu jääda.

Raamatu on koostanud Eneken Laanes ning kommentaaridega varustanud Krista Mits ja Ülle Kurs. Raamatu kujundas Tiiu Pirsko.

Lisainfo:
Marin Jänes
teadussekretär
Eesti Teaduste Akadeemia
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
utkk@utkk.ee
https://www.facebook.com/TA.UTKK