Ilmunud on ajakirja Keel ja Kirjandus teemanumber kirjanduslikust dekadentsist (Keel ja Kirjandus, 1-2. Kirjanduslik dekadents). Teemanumber sisaldab 2023. aasta kevadel toimunud Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli konverentsi „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“ ettekannete põhjal valminud artikleid.

Teemanumbrit esitletakse 27. veebruaril kell 18 kirjanduse majas Tartus koos ajakirja Akadeemia 2. numbris ilmuva Friedrich Nietzsche tekstide tõlkega Leo Luksilt ning Loomingu Raamatukogu 4.-5. numbris ilmuva Nietzsche teoste „Wagneri juhtum“ ja „Nietzsche contra Wagner“ tõlkega Jaan Unduskilt. Esitlusel arutlevad dekadentsi üle Mirjam Hinrikus, Rebekka Lotman, Leo Luks ja Jaan Undusk. Modernistlikku saksofonimuusikat esitab Uku Gross, klaveril Tiiu Jürma. Kõik huvilised on oodatud!

Esitlus Tallinnas