Sari „Baltische literarische Kultur“ (Balti kirjakultuur) ilmub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse egiidi all ja kirjastuse LIT Verlag väljaandmisel, raamatusarja algataja, koostaja ja toimetaja on Martin Klöker. Sarjas ilmuvad teaduslikud käsitlused ja allikpublikatsioonid peamiselt Eesti ja Läti alade saksakeelsest kirjandusest. Kirjanduse mõistet käsitletakse sarjas interdistsiplinaarselt, rõhutades eriti kirjasõna sotsiaalajaloolist alust raamatu-, raamatukogu-, kooli- ja teadusajaloo ning kirikuloo kontekstis.