Sari koondab kirjandus-, kunsti- ja kultuuriteoreetilise suunitlusega monograafiad, sh Kirjanduskeskuse teadurite doktoriväitekirju.