Sarjas ilmuvad Kirjanduskeskuse kunstinäituste kataloogid. Kirjanduskeskusel on märkimisväärne kogu 20. sajandi esimese poole kunstipärandit – Noor-Eesti ja Siuru rühmitustega seotud materjale, Friedebert Tuglase kunstikogu, Marie Underi ja Artur Adsoni kunstikogu ning välis-eestlaste kunstikogud.