Friedebert Tuglase „Kogutud teoste“ sari ilmub tekstikriitiliselt toimetatuna ning järelsõnade, kommentaaride, illustratsioonide ja muude lisadega varustatult. Väljaande kolleegiumisse kuuluvad Jaan Undusk (esimees), Toomas Haug, August Eelmäe, Rutt Hinrikus, Mall Jõgi, Sirje Olesk, Katrin Puik ja Ülle Kurs.