Sari on eesti kirjanduse tuntud ja tundmatute võtmetekstide kommentaar. Väljaanded põhinevad alates 2002. aastast peetud ühe-teksti-seminaridel, mida tänaseks on toimunud seitse: Friedebert Tuglase „Maailma lõpus“ (seminarist tõukuv „At the End of the World“ ilmus Collegium Litterarumi sarjas), J. Randvere „Ruth“, A. H. Tammsaare „Ma armastasin sakslast“, Friedebert Tuglase „Felix Ormusson“, A. H. Tammsaare „Juudit“, Karl Ristikivi „Rooma päevik“ ja Paul-Eerik Rummo „Lumevalgus… lumepimedus“.