• Autor
 • David Hilchen
 • Koostajad, toimetajad, tõlkijad, kommentaaride autorid
 • Kristi Viiding, Martin Klöker
 • Eessõna autorid
 • Kristi Viiding, Maria-Kristiina Lotman
 • Väljaandja
 • Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
 • Kirjastus
 • Münster: Lit-Verlag
 • Ilmumisaasta
 • 2021
 • Lehekülgi
 • 243

Liivimaa humanisti David Hilcheni kogutud luuletuste kommenteeritud ja saksakeelse tõlkega varustatud väljaanne „Sub velis poeticis. Lateinische Gedichte“ (Luulepurje all. Ladinakeelsed luuletused) on esimene köide Hilcheni kogutud teostest ja koondab tema poeetilisi tekste, nagu näiteks lüürikat, epigramme ja satiiri.

David Hilchen (1561–1610) on väheseid rahvusvaheliselt tuntud liivimaalasi varasest uusajast. Vaatamata kunagisele kuulsusele poliitiku ja juristina (Liivimaa Maaseaduse eelnõu 1599, Riia kantseleikord 1598, Riia koolikord 1594 jt), Liivimaa esimese trükikoja ning akadeemilise gümnaasiumi rajajana, luterluse eestseisjana rekatolitseerimise aegsel Liivimaal, Justus Lipsiuse korrespondendina jne, pole järelpõlved ühegi teise liivimaalase mõju nii vastuoluliselt hinnanud. Teda on nimetatud kord „muusapojaks“ (Heliconius), siis aga „põrgupojaks“ (Höllenkind), kes olevat oma humanistlikku õpetatust kasutanud kaasmaalaste vabaduste hävitamiseks ja elutingimuste halvendamiseks, kuni tal endal tuli Riia kohtus surma mõistetuna (1601) lahkuda pagendusse Poola.

Hilcheni rohkem kui 40 ladinakeelset luuletust on kogutud kokku tema käsikirjadest ja 16.–17. sajandi trükistest, millest enamik on säilinud ühe-kahe eksemplarina. Luuletused on laiali üle kogu Ida- ja Kesk-Euroopa, enamjaolt Eestis, Lätis, Poolas ja Saksamaal. Editsioonile ning raamatu-, isiku- ja kirjanduslooliselt kommenteeritud tõlkele saksa keelde eelneb allikakriitiline käsitlus David Hilcheni biograafiast ning luule rollist tema elus, samuti põhjalik analüüs Hilcheni luuletuste värsimõõtudest ja -vormidest, mille juures oli raamatu koostajatele Kristi Viidingule ja Martin Klökerile abiks Tartu Ülikooli kaasprofessor Maria-Kristiina Lotman.

Väljaanne on kolmas köide Martin Klökeri algatatud ja toimetatud raamatusarjas „Baltische literarische Kultur“ (Balti kirjakultuur). Raamatu ettevalmistust on toetanud Eesti Teadusagentuur (PUT1030, 2016–2019), DAAD (2020), NAWA ULAM (2021).

 

Tutvustus saksa keeles

David Hilchen (1561-1610) ist einer der wenigen international bekannten Livländer der frühen Neuzeit. Trotz seines einstigen Ruhms haben spätere Generationen den Einfluss keines anderen Livländers so kontrovers bewertet: vom humanistisch gebildeten Rechtsgelehrten, Modernisierer der Stadtkultur, Vorkämpfer des Luthertums und Musensohn „Heliconius“ bis zum „Höllenkind“, das seine humanistische Gelehrsamkeit zur Vernichtung der Freiheit und Verschlechterung der Lebensbedingungen seiner Landsleute benutzte und endlich selbst ein Opfer des Humanismus wurde.

Die vorliegende Edition seiner Gedichte mit Übersetzung und Kommentar versammelt zum ersten Mal die weitgehend unbekannte Dichtung und macht damit zugleich die Anfänge der politischen Dichtung in Livland zugänglich.

Die Latinistin Kristi Viiding und der Germanist Martin Klöker arbeiten seit mehreren Jahren am Under und Tuglas Literaturzentrum der Estnischen Akademie der Wissenschaften in Tallinn. Sie haben zahlreiche Publikationen speziell zur Geschichte der lateinischen und deutschen Literatur in den baltischen Landen in internationaler Verflechtung vorgelegt.