• Autor
  • Eneken Laanes
  • Keeletoimetaja
  • Tiina Hallik
  • Kirjastus
  • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  • Ilmumisaasta
  • 2009
  • Lehekülgi
  • 327

“Lepitamatud dialoogid” on doktoriväitekirja põhjal ilmunud monograafia, mis uurib kolme romaani – Emil Tode “Piiririik” (1993), Jaan Kross “Paigallend” (1998) ja Ene Mihkelsoni “Ahasveeruse uni” (2001) – põhjal eesti nüüdisromaani dialoogi nõukogudejärgse Eesti mälukultuuri ja identiteedidiskursustega. Käsitledes nende tekstide keskseid kujundeid “paigallend” ja “hääletu pillipuhumine” (“Paigallend”), “mäletamise lühis” (“Ahasveeruse uni”), “piiril seismine” (“Piiririik”), näitab uurimus, kuidas eesti nüüdisromaan aitab kaasa mitmekesisema ja pluralistlikuma mälukultuuri tekkele Eestis.

 

Aija Sakova, Lühis kui lepitava kirjanduse tööriist, Sirp, 8.10.2010
Jaak Tomberg, Millest ei saa rääkida, sellest tuleb kõnelda kõike, Sirp, 4.12.2009