• Koostajad ja toimetajad
 • Mirjam Hinrikus, Jaan Undusk
 • Retsenseerija
 • Tiina Ann Kirss
 • Keeleline korrektor
 • Katrin Puik
 • Isikunimede loendi koostaja
 • Merlin Kirikal
 • Sarja maketi autor
 • Jaan Klõšeiko
 • Kujundaja
 • Tiiu Pirsko
 • Kirjastus
 • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
 • Ilmumisaasta
 • 2022
 • Lehekülgi
 • 344

Artiklikogumik „Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson““ ilmub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse sarjas „Moodsa eesti kirjanduse seminar“, kus tuuakse tänase lugeja ette värske pilguga nähtud võtmetekste eesti 20. sajandi klassikast. Romaan „Felix Ormusson“ (1915) oli nii Tuglase loomingu üks tippe kui ka Noor-Eesti esteetiliste püüdluste kulminatsioon ja lõpp-punkt, mis sisaldas rohkelt vihjeid 20. sajandi alguse Euroopa kultuurimiljööle ning haakus paljude rahvusvaheliselt tuntud tekstidega. Eestis andis „Felix Ormusson“ algtõuke aastakümneid kestnud poleemikale kultuuri vaimu- ja eluläheduse vahekorra üle ning polnud teist tegelaskuju, keda oleks vastakate arvamuste turmtulle kistud nii tihti kui just Felix Ormusson.

Artiklikogumiku on koostanud ja toimetanud Mirjam Hinrikus ja Jaan Undusk ning sellele pandi alus Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ühe-teksti-seminariga. Üheksa autori kaastöös raamistavad analüüse märksõnad, mis tähistavad põnevaid lähenemisnurki: dekadents, müüt, iroonia, tõusik, nartsissism, panteism, melanhoolia, Kierkegaard, Nietzsche jm. Teoses on hulk reproduktsioone Nikolai Triigi, Konrad Mägi, Eduard Wiiralti jt maalidest ning fotosid „Felix Ormussoni“ lavastustest.

Raamat on abiks kõigile, kes õpetavad, õpivad või uurivad eesti kirjandust, samuti neile, kes tahavad üldisemalt süveneda moodsasse eesti kultuuri.

Väljaanne e-raamatuna

 

Sisukord

Saateks

Jaan Undusk
Felix Ormusson kui eesti kultuuri müüt. Sissejuhatuseks

Katrin Puik
Irooniast Friedebert Tuglase „Felix Ormussonis“

Merlin Kirikal
Pygmalioni ja Narkissose moodsad ümberkirjutused. Tuglase „Felix Ormusson“ ja Semperi „Hiina kett“

Maarja Vaino
Multiplitseeritud Ormusson. Episoode kirjanduskarnevalilt

Piret Kruuspere
Kerge meele ning vallatu sulega. Mati Undi lavastus „Helene, Marion ja Felix“

Kaia Sisask
Estetism kui mürk? Dekadentsikultuur kui Friedebert Tuglase elutundeline eksperiment ja selle avaldumine romaanis „Felix Ormusson“

Taavi Remmel
Kierkegaardilik pilk „Felix Ormussonile“. Esteet ja eetik modernsuse kaabu all

Jaan Undusk
Panteism ja inimsuhted. Friedebert Tuglase elutundest

Lola Annabel Kass
Värvikas raskemeelsus Friedebert Tuglase ja Konrad Mägi looduspildis

Mirjam Hinrikus
Autentsuse probleemid: tõu(sik)rahvuslus, sünteesid ja „Felix Ormusson“

Isikunimede loend