Projekti eesmärk on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse valduses olevate Tuglaste ning Underi ja Adsoni pärandvara kui eesti rahva ajaloolise kultuurivara vahendamine avalikkusele teaduslikult toimetatud väljaannete ettevalmistamise ja kirjastamise, kunstinäituste, konverentside, seminaride, kultuuriürituste korraldamise ning muuseumipedagoogilise töö kaudu.

 

Teadusteema juht

  • Õnne Kepp (2009-2011) ja Elle-Mari Talivee (2011-2013)

 

Teadusteema põhitäitjad

  • Õnne Kepp, vanemteadur
  • Ilona Rosenvald, peavarahoidja

 

Projekti täitjad

  • Jüri Hain
  • Tiina Hallik
  • Tiiu Pirsko