Seminar „Tekstid ja linnud“: Eesti Ornitoloogiaühing 95 toimub 21.–22. septembril 2016 Laelatus ja Lihulas.

Rahvusvaheline seminar „Tekstid ja linnud“ keskendub lindude kujutamisele kultuuris: kirjanduses, folklooris, kujutavas ja audiovisuaalses kunstis, keskkonnaajaloos, aga ka meedias laiemalt. Seminari kavas on nii rahvusvaheline ingliskeelne uurijaseminar kui ka publikule avatud populariseeriv seminar Matsalu loodusfilmide festivali kavas – viimane võtab ühtlasi kokku uurijaseminari tulemused. Linnud parvlevad proosas, luules, fotoraamatuis, määrajates, filmides, kunstis. Samal ajal vajavad „päris“ linnud meie ümber kaitset, sest muutumas on pesitsusolud, rändeteed, kliima. Näiteks Soomes on ohustatud umbes 30% seal pesitsevatest linnuliikidest.

Ses omamoodi paradoksaalses olukorras on oluline ühendada teadus ja kunst, et kõneleda lindude tähendusest kultuuris. Mis tähendus on linnul kirjandus- või pärimustekstis, mismoodi teda seal kujutatakse? Milline koht on linnul meie kultuuris, millisel praktilisel põhjendusel võib põhineda meie kiindmus tiivulistesse? Kas transdistsiplinaarne humanitaariat ja teadust ühendav arusaam lindudest ja meie suhetest nendega võiks aidata säilitada lindudele elamisväärset keskkonda?Neist küsimustest lähtudes kutsume jagama oma teadmisi ja uurimusi lindudest ja tekstidest – teksti mõistet seejuures Juri Lotmani järgi avardades. Kahepäevase seminari eesmärgiks on tuua need teemad ka üldiselt avaramasse arutellu.

 

Kava

 

21.09.2016, Tartu Ülikooli Laelatu bioloogiajaam, Laelatu, Läänemaa

Ingliskeelne teadusseminar Laelatu bioloogiajaamas

Programme

11.30–13.00
Elle-Mari Talivee (Under and Tuglas Literature Centre), Avian voices and birds in Marie Under´s Poetry
Kadri Tüür (University of Tartu/KAJAK), Avian voices in Estonian literature: poetry of Jaan Kaplinski
Karoliina Lummaa (University of Turku), Picoides tridactylus – poetic descriptions
Jason Finch (Åbo Akademi), Yeats and the Birds: Irish Swan or Cockney Sparrow?

13.00 Lunch

14.00 – 15.30
Freydis Ehrlich, Eve Rannamäe (University of Tartu), Reading bones-archaeo-ornithological research illustrated by a case study from the Late Iron Age Viljandi
Riho Kinks (Estonian Ornithological Society), Migrants and refugees in Estonian ornithofauna
Lauri Saks (University of Tartu), Bird Vision: how do birds see?

16.00-17.00
Mall Hiiemäe (Estonian Literary Museum), Birds in Estonian traditional folk belief
Meeli Mesipuu (Estonian University of Life Sciences), Plants named after birds – slide show
Monika Hint (University of Tartu, Viljandi Culture Academy), Birds in Estonian traditional textile bedcovers – slide show

 

22.09.2016, Lihula muuseum ja mõis, Tiigi 5, Lihula, Läänemaa, Lihula mõisa saal

10.00–11.30
Andres Kalamees (Eesti Ornitoloogiaühing), Avasõnad
Kadri Tüür (Tartu Ülikool, KAJAK), Elle-Mari Talivee (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Kokkuvõte eelmise päeva süvaseminarist
Peep Ilmet, kirjanik, „Kõik on looduse ime.“ (Juhan Viiding)
Mall Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum), Linnud eesti rahvausundis, stendiettekanne
Raamatututvustus: Mall Hiiemäe „Väike linnuraamat rahvapärimusest” (2016, Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus)

11.30–12.00 Kohvipaus

12.00–13.30
Ulrike Plath (Tallinna Ülikool/KAJAK, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Laululinnud baltisaksa kokaraamatutes
Urmas Sellis (Eesti Ornitoloogiaühing), Mida taotleb veebikaamera paigaldaja ja mis tegelikult toimub sel tandril? ehk Linnuvaatlused reaalajas veebis
Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool), Linnud ja inimesed. Pärimuspõhine vaatenurk

13.40–14.10
Raamatuesitlus: Tarvo Valker „Eesti lindude ränne” (2016, Tallinn: Varrak)

Vaba arutelu

14.30–15.30 Lõunapaus (trahteris Birgit).

16.00–18.30 Linnuretk Matsalus linnugiid Tarvo Valkeriga. Sookurerände tipphetk! (Kohtade arv piiratud!)

Olete väga oodatud osalema ka 14. Matsalu loodusfilmide festivalil, mille kava leiab siit: www.matsalufilm.ee.

Põnevat ümbruskonnas
Hannu Hautala fotonäitus Haapsalu kultuurikeskuses
Arne Aderi fotonäitus Matsalus Penijõel nimega „Võluaknad” (vaata ka www.loodusemees.ee)

Palume kõigil huvilistel kindlasti kontakteeruda Elle-Mari Taliveega: ellemari@utkk.ee, tel. 51 911 810.

(Kohtade arv linnuretkel on piiratud; samuti tuleb kindlasti eelregistreeruda, kui soovite lõunatada Birgiti trahteris.)

Liinibussid marsruudil Tallinn-Lihula-Tallinn, Tartu-Lihula-Tartu leiab siit: www.peatus.ee.

Korraldajad
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Tallinna Ülikooli Ajaloo, Arheoloogia ja Kunstiajaloo Keskus, Keskkonnaajaloo Keskus (KAJAK)
Eesti Ornitoloogiaühing
Tartu Ülikool
Turu Ülikool

Toetajad
Eesti Kultuurkapital