Nikolai Triik. Korad Mägi portree. 1908. Õli
Nikolai Triik. Konrad Mägi, 1908. Friedebert Tuglase pärandvara. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, UTKKK13

Projekti eesmärk on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse valduses olevate Tuglaste ning Underi ja Adsoni pärandvara kui eesti rahva ajaloolise kultuurivara vahendamine avalikkusele teaduslikult toimetatud väljaannete ettevalmistamise ja kirjastamise, kunstinäituste, konverentside, seminaride, kultuuriürituste korraldamise ning muuseumipedagoogilise töö kaudu.

 

Teadusteema juht

  • Elle-Mari Talivee, vanemteadur-muuseumiosakonna juhataja, PhD

 

Teadusteema põhitäitjad

  • Õnne Kepp, vanemteadur, PhD (kuni märts 2017)
  • Ilona Rosenvald, peavarahoidja (kuni aprill 2018)
  • Marianne Lind, peavarahoidja (alates mai 2018), MA