Projekt keskendub Liivimaa humanismi õigus-, haridus-, keele- ja kirjandusajaloo keskse õpetlase, varauusaegse Riia õigus- ja hariduselu juhi, sündiku David Hilcheni (1561-1610) seni käsikirjalise ja uurimata ladinakeelse kirjavahetuse (ca 800 kirja) editeerimisele kommentaari ja saksakeelsete annotatsioonidega 2-köitelise raamatuna, ingliskeelse inventaariumina veebikeskkonnas Early Modern Letters Online ja süsteemsele probleemartiklite avaldamisele kirjavahetuse alusel.

16.–17.04.2019 toimub projekti raames Tallinnas rahvusvaheline konverents „Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal: David Hilcheni epistolaarpärandi valguses“.

David Hilcheni allkiri 1609
David Hilcheni allkiri 1609. aastast

Ainsa Kirde-Euroopast mahukana säilinud humanistliku kirjakorpuse põhjal uuritakse

  • kirjaliku õigusliku argumentatsiooni arengut ja selle retseptsiooni varauusaegses kohtuprotsessis ja erasuhetes
  • antiigiretseptsiooni selle mitmekesisuses (epistolaaržanri- ja väljenduseeskujud, mitmekeelsus, Rooma õiguse retseptsioon)
  • humanistlikke haridusmudeleid (jesuiitlik, luterlik)
  • konfessionaalseid ja sõjalisi konflikte regioonis, sotsiaalvõrgustikke Euroopa juhtivate humanistidega (nt Lipsius, Caselius)

 

Vastutav täitja

  • Kristi Viiding, vanemteadur, PhD

 

Põhitäitjad

  • Thomas Hoffmann, vanemteadur, PhD
  • Hesi Siimets-Gross, PhD

 

Täitjad

  • Mari Linder, MA (01.01.2016−30.06.2017)