Esmaspäeval, 27. mail kell 12.00–13.30 toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminar „David Hilcheni historiseerimine”.

Ettekande peavad Kirjanduskeskuse vanemteadurid Kristi Viiding ja Thomas Hoffmann.

 

„Oma tegudele saad üksnes sina ise ajalookirjutuse abil igavikku otsida…”
J. Caselius D. Hilchenile 01.02.1596

Üks elukäigu, tegude ja kirjutiste poolest vastuolulisemaid isikuid Eesti- ja Liivimaa kirjakultuuri algusaegadest on Riia humanist David Hilchen (1561-1610). Hilisemail sajandeil tegutsenuist võiks teda kaas- ja järelpõlvede hinnangute vastuolulisuse alusel vähemalt osaliselt võrrelda nt August Kotzebue või Johann Voldemar Jannseniga. Ettekande eesmärk on uurida, kuidas algas juba Hilcheni kaasajal tema isiku historiseerimine teiste literaatide poolt ja kuidas on see jätkunud kuni 20. sajandini välja: milliseid fakte on laiemas mõttes ajalookirjanduse žanrides (kroonikad, bio-bibliograafilised ülevaateteosed, reisikirjeldused, mälestusteraamatud) tema kohta jäädvustatud, milline on  suhtumine Hilchenisse ja kas see on seotud tema poliitilise tegevusega (vahendajaroll Liivimaa-Saksamaa-Poola vahel), religioossete seisukohtadega (vahendajaroll luterlaste-jesuiitide-katoliiklaste vahel), õigusalase tegevusega (Liivimaa maaõigus ja muu õigusloome) või hariduslik-kultuurilise tegevuse, sh tema kirjandusloomega. Sihiteadlikult selektiivsele ja emotsionaalselt kallutatud esitlusmudelile, mis domineeris 16. sajandi lõpust kuni 20. sajandi avapooleni, on 1936. aasta esimese süsteemse allikakriitilise(ma) biograafia mõjul järgnenud Hilcheni kujutamine konfliktsuse ja vastuolulisuse eksemplumina ning Hilchenit on jäädvustatud „mehena, kes Lääne-Euroopa õpetlaste jaoks oli kõrgelt hinnatud humanist, aga Liivimaal saatan, kelle koostatud maaõigus (1599) seadustas pärisorjuse nii ränga vormi, et seetõttu vaikis (=suri välja) isegi läti rahvalaul” (Zenta Mauriņa, 1951).

Teadusseminar toimub Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikses saalis aadressil Roosikrantsi 6.

Oma osavõtust palume teada anda aadressil utkk@utkk.ee. Olete oodatud!