Kirjanduskeskus osaleb Kristi Viidingu juhtimisel üleeuroopalise varauusaegse epistolaarpärandi uurimisvõrgustiku töös, mille eesmärk on luua uus alus varauusaja intellektuaalajaloo uurimiseks. Oxfordi ülikooli juhitava projekti tulemiks on kogu Euroopat hõlmav andmebaas varauusaegsetest ladinakeelsetest kirjadest ning võimalus ühendada andmeotsingu puhul ajalis-ruumilist või isikutest lähtuvat kriteeriumi kindlate teemade, nähtuste, märksõnade jms otsinguga. Lisaks kõigi relevantsete tekstinäidete kuvamisele esitab uus digitaalne keskkond ka üldistatud kaardi uuritava idee, nähtuse, uskumuse, keelendi jms levikust Euroopa eri piirkondade epistolaarpärandis.

Tallinnas toimuva koolituse eesmärgiks on õpetada osalejatele, kuidas koguda, ühtlustada ning valmistada digitaalseks publitseerimiseks ette varauusaegse epistolaaria metaandmeid üleeuroopalise andmebaasi Early Modern Letters Online (EMLO) ja Women’s Early Modern Letters Online (WEMLO) jaoks ning õppida kasutama EMLO ja WEMLO senist andmekogu.

Koolituse töökeeleks on inglise keel. Koolituse viivad läbi Miranda Lewis ja Charlotte Marique Oxfordist.