12. veebruaril kell 15.00-16.30 toimub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminar „Liivimaa humanisti David Hilcheni kirjalik pärand: õigusajaloolisi, keelelisi ja kirjandusloolisi aspekte“

Ettekande peavad Kirjanduskeskuse vanemteadurid dr Thomas Hoffmann ja dr Kristi Viiding.

Seminariettekande avaosas antakse ülevaade 16/17. sajandi vahetuse Liivimaa juhtiva humanisti, Riia sündiku, Riia trükikoja ja humanistliku gümnaasiumi rajaja ning Liivimaa maaseaduse kavandi koostaja David Hilcheni (1561-1610) loodud kirjasõnast teemavaldkondade ja žanride kaupa, lähtudes arhiivitööde viimasest seisust ja kaasates nii käsikirjalise kui ka trükitud pärandi.

Seejärel keskendutakse lähemalt kahele küsimuste ringile:
1. Kuidas ja millisena peegeldab Hilcheni kirjalik pärand keelelist olukorda 16/17. sajandi vahetuse Liivimaal?
2. Milline oli Hilcheni mõju õigusloomele ja õigusõppe kujundamisele varauusaegsel Liivimaa?

Teadusseminar toimub Eesti Keele Instituudi maja II korruse nõupidamisteruumis aadressil Roosikrantsi 6.

Kõik huvilised on oodatud osalema! Oma tulekust palume teada anda utkk@utkk.ee.