Projekti üldeesmärk on luua kõrgel rahvusvahelisel tasemel veebikeskkond CEILE (Corpus Electronicum Inscriptionum Latinarum Estoniae), toetudes tehnilise ja struktuurilise lahenduse osas Saksamaal loodud keskkonnale ja esitluskriteeriumidele (keskkond Epigraf, Greifswald), kuid täites selle Eesti alalt pärit ajaloolise unikaalse tekstiteabega – kogu teadaoleva ja teada olnud, kuid praeguseks hävinud ladinakeelse epigraafilise tekstimaterjaliga. Sellega tuuakse seni väga sporaadiliselt, ilma tõlke ja kommentaarita kättesaadav epigraafiline materjal süstemaatiliselt teaduskäibesse.

Erinevalt kirjandus-, teadus- jm tekstidest on epigraafia puhul tegemist esemelisele ja arhitektuursele materjalile kantud tekstide uurimisega. Kuna Eesti ala varast mitte-eestikeelset epigraafikat varem hõlmavalt kogutud ega uuritud pole, siis on olnud võimatu adekvaatselt uurida ka eestlaste endi esemelise ja arhitektuurse kultuuri epigraafilisi eeskujusid: kas ja kuidas mõjutas nt varane ladinakeelne hauakirjatraditsioon kirikutes ja surnuaedades siinset alam- ja ülemsaksakeelset epitaafitraditsiooni ning sealt edasi eestikeelset hauakivide pealiskirjade traditsiooni? Kas ja kuidas on eestlaste pealiskirjad tarbeesemetel, kunstiteostel või hoonetel mõjutatud Eesti ala varasemast muukeelsest epigraafikatraditsioonist? Seega laiendab andmebaas oluliselt etnograafilise uurimistöö diapasooni Eestis.

Kuna andmebaas võimaldab mitmesuguseid otsinguid, siis pakub see olulise allikagrupi nt ka Eesti ala eri perioodide ideedeloo, prosopograafia, onomastika, keeleajaloo ning muukeelse luuleloo uurimiseks. Kunstiajaloolastele pakub andmebaas abi kunstiteostel esinevate tekstide sisu täpseks mõistmiseks ja kontekstualiseerimiseks teoste visuaalse poolega.

Niguliste hobedakamber
Kaidi Kriisa ja Kristi Viiding Niguliste kiriku hõbedakambris, 2015
FOTO: Anni Arukask

Töögrupi juht

  • Kristi Viiding (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)

 

Põhitäitjad

  • Anu Mänd (Tallinna Ülikool)
  • Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool)

 

Täitjad

  • Anni Arukask (Tartu Ülikool)
  • Kaidi Kriisa (Tartu Ülikool)
  • Tuuli Triin Truusalu (Tartu Ülikool)
  • Martin Uudevald (Tartu Ülikool)