02. märtsil 2011 toimub Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas Väikese Illimari 12:
13.00 Akadeemia korrespondentliikme Friedebert Tuglase sünniaastapäeva puhul vastuvõtt akadeemikutele ja akadeemia töötajatele kirjaniku viimases kodus
Ettekandega muuseumiosakonna tööst esineb Eha Rand
15.00 Friedebert Tuglase novelliauhinna kätteandmise tseremoonia
Korraldaja Eesti Kirjanike Liit

Seejärel toimub Eesti Kirjanike Liidus, Harju tn 1 algusega kell 18.30 pidulik ettekandekoosolek „Uned tõelisusest. Friedebert Tuglas 125, Karl Rumor-Ast 125“
Toomas Haug Tuglase suvi 1918
Janika Kronberg Kiri härra presidendile. Karl Rumor-Ast aastail 1939–1941
Peeter Olesk Tuglase esteetilisest terminoloogiast
Tiit Pruuli Kas minna reisile koos Tukla või Astiga?
Jaan Undusk Panteism ja inimsuhted. Friedebert Tuglase elutundest
Korraldaja Jaan Undusk