Teatrilooliste raamatute toimetamine ja eesti teatriajaloo õpetamine on mind pannud üha sagedamini mõtlema teksti ja pildi seostele (rahvusliku) teatriloo jäädvustamisel, tõlgendamisel ja vahendamisel. Toetun oma ettekandes paarile selle valdkonnaga seotud isiklikule ja inspireerivale kogemusele ning võimalust mööda tõmban võrdlusjooni ka teiste teatrilooliste väljaannetega meilt ja mujalt.

Eeskätt keskendun aga kollektiivse monograafia „Eesti sõnateater 1965–1985“ toimetamisest, sealhulgas pilditoimetamisest, lähtunud küsimustele ja ideedele. Näiteks: kuidas saaks tekste ja pildimaterjali omavahel siduda nii, et nad vastastikku parimal moel suudaksid vahendada kas kunagise lavastuse atmosfääri, mõne misanstseeni märgilist tähendust või näitleja rolliloomingu nüansse?

Väikese Illimari 12.