Seminar Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas

13.00 Jaan Undusk (UTKK) Sissejuhatuseks Johannes Semperi kohast meie kultuuriloos
13.30 Anneli Kõvamees (Tallinna Ülikool) Johannes Semperi rännakud.
Põhjalik sissevaade Semperi reisikirjadesse
14.00 Tanel Pern (Tartu Ülikool) “Kivi kivi peale”: vabadus ja ideaalid.
Ettekanne keskendub küsimusele, millist vabaduseideaali väljendab romaani “Kivi kivi peale” peategelane Joel Hurt. Vaatluse all on erinevad (loomingulise) vabaduse väljendusvõimalused ning see, mida need ütlevad selle kohta, kuidas Semper ühiskonda mõistab.
14.30. Kohvipaus ja vestlusring