Tsiviliseeritud rahvuse teke:
dekadents kui üleminek 1905–1940

Projekti avaseminar 5. veebruaril 2022
Eesti Teaduste Akadeemia saalis

Kava

Mirjam Hinrikus Projektist ja dionüüsilisest dekadentsist
Merlin Kirikal Semperi ja Vabbe dekadentlik koostöö
Lola Annabel Kass Eduard Wiiralti fleurs du Mal
Viola Parente-Čapkova L. Onerva, Decadence and Spiritual Seekership
Riikka Rossi Spirituality and Emotions in F. E. Sillanpää’s Rural Decadence

Musitseerivad Uku Gross, Kirke Gross, Tiiu Jürma ja Krista Citra Joonas.

Oma tulekust palume teatada hiljemalt 3.02.2022 e-postiaadressil utkk@utkk.ee. Olete oodatud!

 

  • Kujundanud Tiiu Pirsko, kujunduses on kasutatud Friedebert Tuglase tušijoonistust „Muinasjutt“, 1907. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kunstikogu.
  • „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekt, mille keskmes on Balti- ja Põhjamaade väikestes kultuurides 20. sajandi alguses viljeldud dekadentliku kirjanduse, kujutava kunsti, mõtteloo ja muusika uurimine võrdluses Lääne-Euroopa dekadentlike kultuuridega. Uurimistööd finantseerib Eesti Teadusagentuur (PRG1667).