30. septembril 2016 kell 15.00 toimub Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikeses saalis (Roosikrantsi 6) Kirjanduskeskuse teadusseminar „Antiqui ja moderni. Ääremärkusi ühe kultuuritopose juurde”.

Ettekande peab Kirjanduskeskuse teadur Rein Undusk.

Ernst Robert Curtius on nimetanud tüli vanameelsete ja moodsate vahel (querelle des anciens et des modernes) kirjandusajaloo ja -sotsioloogia konstantseks nähtuseks. Asja veidi teise nurga alt vaadates võiksime öelda, et see tüli on kultuuriuurija jaoks topos, mis juhatab talle kätte ühe kindla võimaluse oma uurimisobjekti analüüsimiseks ja struktureerimiseks. Siiski on vähemalt paaril juhul kirjutanud antiqui’d ja moderni’d omavahelise väärtuskonflikti kultuurilukku ka suurtähelisel viisil. Esimene neist seostub keskaja lõpufaasis lahvatanud nominalistide ja realistide tüliga, mis on läinud mõtlemisajalukku kui konflikt via moderna ja via antiqua pooldajate vahel. Teine suurtäheline vanameelsete ja moodsate tüli leidis aga kindlasti aset 17. sajandi Prantsusmaal, kus kujunevas Prantsuse riigis kerkis üles järgmine küsimus: kas oma riigi ja Päikesekuninga parimaks teenimiseks peab prantsuse kirjanik võtma šnitti kuulsatelt antiikautoritelt, või peab ta hoopistükkis looma täiesti uue, moderni prantsuse kirjanduse, s.o kirjanduse, mis ületab kõiki eelnevate ajastute eeskujusid? Just sellele tülile, mille käigus vaieldi ühtlasi uusaja kirjanduse olemuse üle, käesolevas seminaris keskendutaksegi.