Linnaarhiivis (Tolli tn 6) toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Baltisaksa Kultuuri Seltsi ühine seminar, kus esineb Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur dr Martin Klöker ettekandega „Muß in geduld mein elend stillen“ – Eine verbotene Liebe im Brief des 17. Jahrhunderts. („Pean kannatlikult oma viletsust vaigistama“. Keelatud armastus 17. sajandi kirjades). Ettekandele järgneb dr Martin Klökeri 2005. aastal ilmunud monograafia „Literarisches Leben in Reval in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Institutionen der Gelehrsamkeit und Dichten bei Gelegenheit“ hiljuti ilmunud eestikeelse editsiooni „Tallinna kirjanduselu 17. sajandi esimesel poolel (1600-1657)” esitlus. Lisaks autorile kommenteerib raamatut kirjandusloolane dr Kairit Kaur.

Martin Klöker on saksa kirjandusloolane, kes uurib saksakeelset kirjandust ja kirjandustegevust Saksamaal ja Ida-Euroopas 17. ja 18. sajandil. Ta töötab 1996. aastast Osnabrücki ülikoolis, kus ta promoveerus 2004. aastal. 2013. aastast on Martin Klöker Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur.