Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus kutsub teid osalema Eesti Teadusagentuuri finantseeritava projekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ seminaril dekadentsi mõtestamisest ja esteetikast, mis toimub 14. juunil 2022 kell 13.00–15.00.

Seminaril peab ettekande projekti liige, Tallinna Ülikooli doktorant Lola Annabel Kass.

Ettekanne põhineb Lola Annabel Kassi peagi valmival dissertatsioonil, milles Kass keskendub Eesti dekadentlikule kunstile 20. sajandi esimesel poolel. Samas toob ta ka paralleele dekadentliku kirjandusega, tundes huvi eeskätt Charles Baudelaire´i mõju vastu seoses „inetuse esteetikaga“ ja erinevates kunstiliikides laialt levinud „kurja õite“ kujundiga.

Ettekande fookuses on dekadents kui diskursus, mis Eesti kunstis ja kirjanduses avaldub alates 20. sajandi esimesest kümnendist. Kunstiga seoses tuleb aruteluks selle diskursuse üks olulisemaid tunnusjooni: vastuhakk klassikalisele esteetikale ja nii kodanlikuks kui konservatiivseks arvatud ühiskondlikele normidele ja ideoloogiatele.

Palume seminariks läbi lugeda Kassi dissertatsiooni sissejuhatusest ühe peatüki, mille saadame kõigile seminarile registreerunutele.

Seminar toimub Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) ja on eelregistreerumisega. Palun levitage infot võimalike huviliste hulgas ja andke osalemissoovist märku hiljemalt 12. juunil Merlin Kirikalile (merlinkirikal@gmail.com).