19. detsembril 2020 algusega kell 16.00 toimub KUMU näituse „Ado Vabbe. Wunderbar“ teemal vestlus „Kunsti ja kirjanduse koostööpraktikad Eestis 20. sajandi esimesel poolel“. Vestlusel osalevad kirjanik ja kirjandusteadlane Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) ning kunstiteadlane Tiina Abel (Kunstiakadeemia). Vestlust juhib kirjandusteadlane Mirjam Hinrikus (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus).

Vestluse fookuses on Vabbe koostöö rühmitusse Siuru kuulunud kirjanikega ning eelkõige tema kõrgperioodi loomingu vormilised ja sisulised haakumised eesti dekadentliku ja modernistliku kirjandusega. Kuid räägitakse ka üldisemalt 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Euroopa dekadentlike ja avangardistlike rühmituste kalduvusest kaasata oma ridadesse eri kunstiliikide viljelejaid (kunstnikke, kirjanikke ja muusikuid) ning seeläbi sündivast sünergiast, mis nende loomingus esile tuleb.

Ado Vabbe (1892–1961) seni suurim ülevaatenäitus tutvustab kunstniku eripalgelisi loomeetappe neis esile kerkivate teemade kaudu. Vabbet tuntakse ennekõike tema nooruspõlve avangardse loomingu kaudu, mis oli pidevas muutumises ja mille tõstsid 1920. aastatel Eesti alles kujunemisjärgus kunstimaailma tippu kirjandusrühmituse Siuru liikmed, kellest paljude raamatuid ta ka illustreeris. Kirjanik August Gailit nimetas Vabbet kirglikuks kornetiks, kes sammub tantsides ešeloni ees. Näitus jaguneb kuueks alateemaks, milles annavad tooni kunstniku varajane abstraktne looming koos mänguliste tušijoonistustega, commedia dell’arte värvikad tegelased, päikeselised meenutused lõunamaareisidelt, nüansirohked etüüdid igapäevaelust ning naine kui ihade ja unelmate allikas. Näitusega kaasneb rohke pildimaterjaliga põhjalik monograafiline käsitlus Ado Vabbest, mis jäi lahkunud kunstiajaloolase Tiiu Talvistu viimaseks uurimistööks.

Üritus toimub KUMUs, osalemine muuseumipiletiga, vajalik eelregistreerimine.