Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudi ühisprojekti „Varauusaja kriiside kirjanduslikud representatsioonid Kesk- ja Kirde-Euroopas“ (2021-2023) raames toimub 13. septembril kell 9.00-13.00 workshop.

Eesti Teaduste Akadeemia ja Tšehhi Teaduste Akadeemia toetatud ühisprojekti teise töökohtumise eesmärgiks on uurida, kuidas kajastati varauusaegseid kriise Kirde-Euroopa (Eesti- ja Liivimaa) ning Kesk-Euroopa (Boheemia) humanistlikus ja rahvakeelses kirjanduses. Projekti liikmed esitlevad oma ettekannetes kahe piirkonna tekstide kronoloogilisi ja tüpoloogilisi erinevusi ning arutlevad kriiside kumuleerumise teemal.

I. Poliitiliste ja sõjaliste kriiside kajastamine varauusaegses kirjanduses
Vojtěch Pelc: Political Crisis and the Outbreak of the Thirty Years’ War in Latin Texts from the Czech Lands
Ondřej Podavka: Three poems on the recapture of Györ from the Turks

II. Kriiside tõlgendamise religioosseid aspekte
Marcela Slavíková: Earthquakes as God’s Warning (The Bohemian Lands between 1590-1620)
Lucie Storchová: Coming Judgement Day in Latin and Vernaculars: Petrus Codicillusʼs works on astrology and eschatology
Marta Vaculínová: „Ein neues Betbuch” von Johann Deucer (1629) als Katalog der Gefahren und drohenden Katastrophen

III. Kriiside võimendamise ja pisendamise kirjanduslikud strateegiad
Martin Klöker: Geheime Briefe zur Bewältigung der Liebeskrise? Caspar Meyers Briefe an Catharina von der Hoyen
Kristi Viiding: Educational crisis in Early modern Livonia – reality or borrowed literary topic?

Tartu Ülikooli kartseris
Eesti Teaduste Akadeemia ees