Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudi ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse koostöös algab 2021. aastal rahvusvaheline võrdlev-kirjanduslooline uurimisprojekt „Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe“ (Kesk- ja Kirde-Euroopa varauusaegse kriisi kirjanduslikud kajastused).

Kolmeaastase uurimisprojekti peaeesmärk on kaardistada ja analüüsida Euroopa varauusaegsete kriiside jäädvustamist kummagi regiooni uusladina ja rahvakeelses kirjanduses. Tuginedes mõlema teadlasrühma varasematele uuringutele, jälgib ühine projekt kriisiolukordadele reageerimist Kirde- ja Kesk-Euroopa varauusaegses kirjasõnas, et selgitada välja kriisidele reageerimise regiooniülesed, laenulised, regioonispetsiifilised ja fiktiivsed elemendid nii kronoloogilisest kui ka tüpoloogilisest aspektist. Lähtutakse asjaolust, et rida ajaloolisi arenguid oli just 16. sajandi viimastel kümnenditel ja 17. sajandi avapoolel mõlema piirkonna jaoks ühised või sarnased muuhulgas tänu Habsburgide võimukeskuse kandumisele Prahasse Rudolf II valitsusajal ning A. Comeniuse korrespondentide ja ideedevõrgustiku mõjukusele  (nt teoste nagu Ianua linguarum reserata, Orbis pictus sensualium jt kaudu). Teaduslik metodoloogiline arutelu ja võrdlus teiste piirkondade allikmaterjalidega peaks aitama vältida varauusaegse kriisi valesti määratlemise ohtu ning ajutiste ja juhuslike muutuste kriisilaadsete sümptomite käsitlemist kriisina pelgalt seetõttu, et varasem lokaalne uurijaskond on neid sel viisil tõlgendanud.

 

Kokku laekus Eesti-Tšehhi akadeemilise teadlasvahetuse mobiilsusprojektide konkursile üheksa taotlust, millest Eesti Teaduste Akadeemia ja Tšehhi Teaduste Akadeemia valisid toetamiseks kolm projekti.

 • Numerical and experimental study of wave propagation in solids with inner structure
  Dr Arkadi Berezovski, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituut
  Dr Radek Kolman, Tšehhi Teaduste Akadeemia termomehhaanika instituut
 • Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe
  Dr Kristi Viiding, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  Dr Lucie Storchová, Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituut
 • Gas sensor materials with combines photoluminescent, electrical and mass-sensitive readout
  Dr Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
  Dr Michal Novotny, Tšehhi Teaduste Akadeemia füüsika instituut