Rahvusvaheline konverents „Siuru 100“ 17.-18. mail 2017 Eesti Kirjanike Liidu musta laega saalis (Harju 1, Tallinn).

Meie kultuuriloo ühe tähtsama modernistliku rühmituse Siuru kultuurilise uuenemise ilming käivitus rööbiti nende Eesti Vabariigi eelloo tormiliste poliitiliste sündmustega, mis said alguse 1917. aasta kevadel ja mille käigus jõuti sama aasta lõpuks iseseisva Eesti riigi ideeni. Siurulaste loomingus põimunud euroopalikud ja algupärased ideed ning nende väljendusvahendid avaldasid tuntavat mõju edaspidisele Eesti rahvuskultuuri arengule, vormides nii uut esteetikat. Sõdade ja revolutsioonide aastatel (1917–1919) suutis noor põlvkond (Marie Under, Artur Adson, Henrik Visnapuu, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, August Gailit) luua kõrgkvaliteetseid kunstiteoseid, korraldada oma raamatute kirjastamist ja organiseerida tuluõhtuid. Siuru oskas selle lühikese ajaga leida ka uutmoodi kontakti publikuga, viies loomingu vahetult rahva sekka. Nõukogude perioodil oli Siuru tutvustamine ja analüüsimine napp; seda peeti ideoloogiliselt ebasoovitavaks. Ka viimastel kümnenditel ei ole lisandunud arvestatavaid uurimusi, põhjapanevaid käsitlusi.

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus koostöös Eesti Kirjanike Liiduga soovib erinevatest vaatenurkadest kunsti- ja teadustundlikult käsitleda selle allasurutud ja kõverpeeglis nähtud ajajärgu loomingulisi liikumisi. Ürituste programm kulmineerub 17.–18. mail 2017. Kavas on kahepäevane rahvusvaheline konverents (esinevad ka teadlased Soomest, Lätist ja Ukrainast), Siuru sõpruskonda kuulunud kunstnike töödest koostatud näituse pidulik avamine ja ekskursioon Tallinnas siurulastega seotud paikades.

Teesikogumiku e-väljaanne

 

Kava

Kolmapäev, 17. mai

10.30–10.45 Avasõnad: Jaan Undusk, Tiit Aleksejev
10.45–11.15 Ago Pajur Tallinn poliitilises keerises 1917–1918
11.15–11.45 Lola Annabel Kass Esteetiline mõte Euroopas esimese ilmasõja ajal
11.45–12.15 Maarja Vaino Meeletu vabadus. A. H. Tammsaare mõtetest ajavahemikus 1917–1919

12.15–12.30 Kohvipaus

Järgneva ploki töökeel on inglise keel:
12.30–13.00 Silja Vuorikuru Finnish literature between 1917 and 1919 (Soome kirjandus aastatel 1917–1919)
13.00–13.30 Jānis Šiliņš Heroes and Traitors: Latvian Writers and the War of Independence (1918–1920) (Kangelased ja reeturid. Läti kirjanikud ja iseseisvussõda (1918–1920))
13.30–14.30 Juri Kossenko, Olga Tõmtšõšõn Ukrainian Belletristic Literature during Liberation Movement (1917–1921) (Ukraina vabadusvõitlusaegne ilukirjandus (1917–1921))
14.30–15.00 Grigori Utgof Russian Literature after 1917: Some Marginal Notes (Vene kirjandus pärast 1917. aastat: mõningaid märkusi)

15.00–16.00 Lõuna

16.30 Näituse „Siuru 100“ avamine Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis. Kuraator Jüri Hain

Neljapäev, 18. mai

10.00–10.30 Mart Velsker Artur Adson, Henrik Visnapuu ja lõunaeestikeelne kirjandus
10.30–11.00 Merlin Kirikal „Inimkonna kõrgeimad õied“: kunstnikukujust Johannes Semperi novellikogus „Hiina kett“ ja August Gailiti romaanis „Muinasmaa“
11.00–11.30 Sirje Kiin Tuglase rollid Underi luules

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–12.15 Anneli Kõvamees Siuru tundmatud kaasteelised
12.15–12.45 Rein Veidemann Pulbitsev sõna. Siuru kirjanduslik publitsistika
12.45–13.15 Toomas Haug Kuramaaži lõpp
Kokkuvõte konverentsist. Juhatab Jaan Undusk

13.30–14.30 Lõuna

15.00 Roheliselt turult Pikk 34 algav ekskursioon mööda Siuruga seonduvaid kohti kesklinnas Jaanus Vaiksoo juhtimisel.
16.53 rong Balti jaam–Rahumäe, ekskursioon lõpeb Nõmmel, Väikese Illimari 12, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas.
Ekskursioonile palume registreeruda aadressil tuglas@utkk.ee.

Info
Elle-Mari Talivee (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus) +372 6722 846, ellemari@utkk.ee
Veronika Kivisilla (EKL) +372 627 6412, veronika@ekl.ee

Korraldajad
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Eesti Kirjanike Liit

Toetajad
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ASTRA projekt, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital, Reval Kondiiter ja Muhu Leib.