Need on mälestused kultuuripeeglis, kus figureerivad eesti kultuurile olulised persoonid Johannes Aavik, Paul Ariste, Pent Nurmekund, Friedebert Tuglas, Johannes Hint jpt. Samas saab lugeda, kuidas kulaku tütar Arteki pioneerilaagris lapsi kasvatas, kuidas Rahvusraamatukogu delegatsioon putši hommikul Moskvasse IFLA kongressile saabus ja muudki põnevat.

Autori isikuloos kajastuvad pärastsõjaaegsete noorte oma tee otsingud, elluastumise raskused, nõukogudeaegne olme ja karmid võimusuhted läbipõimituna noorusliku elurõõmuga. Küpse ea töö- ja eraelu kirjeldused jõuavad välja peaaegu aastatuhande vahetuseni.

Esitlusel on võimalik raamatut ka osta.

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakond asub Nõmmel, Väikese Illimari 12. Olete oodatud!

Helgi Vihma Oli aegu
Helgi Vihma "Oli aegu", 2018